Körkort som id-handling under spärrtid

2019-10-27 i Trafik och körkort
FRÅGA
gäller körkortet som legitimation under spärrtiden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna kring återkallelse av körkort och spärrtiden regleras i körkortslagen (1998:488).

Lagens 5 kap. 3 § reglerar när ett körkort kan återkallas och i 5 kap. 6 § benämns den tid då ett nytt körkort inte får utfärdas som spärrtiden.

Ett körkort är en sådan handling som kallas för urkund i lagen och i brottsbalkens 15 kap. finns straffreglering för den som lämnar osanna uppgifter. Straffet för missbruk av urkund regleras i lagens 15 kap. 12 §. Missbruk av urkund innebär att man använder, eller låter någon annan använda, urkund som inte är sanningsenlig gällande identitet eller befogenhet. För att bli dömd för missbruk av urkund krävs det att gärningen medför fara i bevishänseende. Ifall du visar upp ett indraget körkort för någon som har till uppgift att kontrollera det medför detta att personen vilseleds och du gör dig skyldig till missbruk av urkund.

Istället för körkort kan du under denna period använda dig av nationellt id-kort eller pass!

Vänlig hälsning,

Joan Sardar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (667)
2020-01-24 Kan man köpa en bil utan att ha körkort?
2020-01-19 Vad händer efter att polisen har tagit mitt körkort efter ha kört rattfull?
2020-01-17 Möjligheten att ta körkort när man blivit dömd för ringa narkotikabrott
2019-12-30 Olovlig körning och återkallat körkort

Alla besvarade frågor (76565)