Kostnad för försvarare

2021-03-05 i Rättshjälp
FRÅGA
Hej!Jag är kallad till förhör, antagligen misstänkt för stöld. Min önskan om offentlig försvarare fick avslag från tingsrätten. Advokaten jag önskade mig sa att det antagligen beror på att brottet inte är tillräckligt allvarligt.Det jag undrar, är ifall kostnad för en privat försvarare borde bli högre än eventuella böter? Värdet på det som då misstänkts ha stulits borde inte överstiga 5000 kr, gissar på ca 2000-4000 kr.Tänker att det kanske beror på ifall det tas till rättegång också?En ungefärlig kostnadsuppskattning hade varit uppskattad, om det är möjligt.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur mycket det skulle kosta mer än böterna du skulle bli skyldig att betala. Rent generellt sätt så är kostnaden för en försvarare allt mellan 1 500 kr till 3000 kr i timmen. Detta innebär att enbart efter 2 timmars jobb för din försvarare så kommer dina kostnader för försvaret mycket troligen vara dyrare än böterna. Jag kommer därför nedan att presentera sätt som du kan slippa denna kostnad.

Rättskydd - Rättsskyddsförsäkring är en del av privatpersoners hemförsäkringar. Att inneha en rättsskyddsförsäkring innebär att det är försäkringsbolaget som står för ens kostnader vid en rättstvist, varav omfattningen för detta stöd regleras i försäkringsavtalet. Den försäkrades ekonomi påverkar inte försäkringsbolaget åtagande eller dess omfattning. Den största betydelsen denna försäkring får är gällande att denna betalar för ombudsarvodet

Rättshjälp - Skulle det vara så att du inte har rättskydd via hemförsäkringen, så finns det andra medel att tillgå. En av dessa är så kallad rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten går in och betalar vissa kostnader för partens rättegång, exempelvis rättshjälpsbiträde, bevisning och vissa utredningskostnader, 15–19 §§ Rättshjälpslagen (RHL). Just arvodet är begränsat till ersättning för cirka 100 timmars arbete, 15 § RHL. När 100 timmar är nåda ska anmälan till rätten eller rättshjälpsmyndigheten göras, varav beslut om fortsatt rättshjälp ska fortgå eller avslutas, 39 RHL.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (73)
2021-08-30 Hur jobbar en advokat i en arvstvist?
2021-08-05 Vad händer om man är misstänkt för ett brott men ingen försvarare vill åta sig uppdraget?
2021-03-25 När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?
2021-03-05 Kostnad för försvarare

Alla besvarade frågor (96499)