Kräva föräldrar på skadestånd för skada orsakad av underårig?

FRÅGA
En minderårig har gjort sig skyldig till uppsåtligt brott och orsakat skada på ett fordon (mopedbil) som jag är ägare till. Personen ifråga hade inte rätt att framföra fordonet på grund av att giltigt förarbevis (körkort) saknades och det skedde dessutom utan min vetskap. Fordonet prejades av vägen av en polisbil och kan enligt verkstad inte garanterat kunna återställas till samma skick igen. På grund av att föraren saknade körkort gäller inte försäkringen. Men då personen är minderårig så kan jag inte yrka skadestånd mot honom gissar jag, utan emot föräldrarna. Värdet på fordonet är 80.000:-, kan en minderårigt föräldrar åläggas att betala det, eller finns det någon beloppsgräns för vilket ekonomiskt ansvar föräldrar har för skador orsakade av sina minderåriga barn? Är det ens meningsfullt att försöka?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar har bara skadeståndsansvar om de är vårdnadshavare för barnet (3 kap. 5 § 1 st SkL). Som förälder har man ansvar för sitt barns handlingar upp tills att de når straffmyndig ålder, dvs. 15 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vårdnadshavares skadeståndsansvar är solidariskt. Det betyder att vårdnadshavarna inte svarar för hälften var, utan för allting gemensamt. Solidariska skadestånd tillämpas för att underlätta för den skadelidande att få betalt, medan de som solidariskt svarar för ett skadestånd därefter inbördes får tvista om fördelningen person för person. Vårdnadshavares gemensamma skadeståndsansvar är begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadetillfälle. En femtedels prisbasbelopp år 2018 är 9 100 kr (3 kap. 5 § 2 st SkL). Du kan därför inte kräva mer av någon av föräldrarna.

Det återstående belopp som du inte fått ersatt svarar den underåriga för (2 kap 1 § SkL). Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter (2 kap 4 § SkL).

Du kan alltså enbart kräva föräldrarna på 9 100 kr och den underåriga på resterande belopp. Föräldrarna ansvarar bara om den underåriga inte fyllt 15. I annat fall får du kräva den underårige på hela beloppet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97717)