Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?

2021-07-22 i Föreningar
FRÅGA
Min mamma är 89 år och änka och bor i en bostadsrätt i Stockholm. Hon har kommit på särskilt boende i Stockholm efter en operation, och det är fortfarande osäkert om hon kan flytta hem igen. Jag bor i en annan kommun men jobbar i Stockholm. Jag önskar besöka mamma ofta, och vill därför bo i hennes bostadsrätt i vart fall sex månader medan hon är på särskilt boende. Fråga: Behöver jag bostadsrättsföreningens godkännande för att bo i hennes lägenhet under denna tid?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det krävs ett godkännande från styrelsen för att du ska kunna bo i din mammas lägenhet i alla fall under 6 månader. Regler om föreningar finns i bostadsrättslagen men verksamheten styrs till stor del av föreningens stadga och intern praxis.

Inneboende eller andrahandsuthyrning
Huruvida det är att se som inneboende eller andrahandshyresgäst avgörs med hänsyn till graden av självständighet. För att det ska räknas som andrahandsuthyrning räcker det med att man bor i lägenheten självständigt. Det är inte relevant om det betalas hyra eller om uthyrningen sker till en närstående. Till skillnad från andrahand innebär inneboende att man har någon som bor tillsammans med en i lägenheten, främst genom att personen hyr ut ett rum eller en del av en lägenhet. För att det ska handla om en inneboende krävs att personen som äger bostadsrätten faktiskt bort kvar och har kontrollen över lägenheten.

Vanliga skäl för att hyra ut i andrahand
Att hyra ut sin bostadsrätt får ske om man har godtagbara skäl. Typiska skäl anses vara arbete eller studier på annan ort. Andra giltiga skäl kan även vara eget boende på vårdhem eller uthyrning till närstående.

I ditt fall
Utifrån omständigheterna i ditt fall, av det jag kan utläsa från frågan, krävs föreningens godkännande för att du ska få vara bosatt där under tiden som din mamma är på ett särskilt boende. Jag råder dig att vända dig dit med en ansökan. En uthyrning till närstående eller en närstående som är sjuk betraktas som ett skäl att godkänna en andrahandsuthyrning men hur föreningen kommer att göra bedömningen kan jag inte svara på. Det finns även en möjlighet, ifall styrelsen skulle neka ansökan, att vända dig till hyresnämnden för att få det godkänt.

Hoppas ovanstående besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?