Kreditupplysning efter negativt beslut om verkställighet

2018-06-29 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej,min mamma har varit i kontakt med ett inkassobolag som påstår sig ha en fordran på henne. Vi har bestridit detta till Kronofogden, vilket har lett till att en tingsrätt tagit ett beslut om att verkställighet inte får ske. Nu tar de upp detta igen och vi har bestridit skulden återigen. Igår kom ett brev från ett kreditupplysningsföretag om att inkassobolaget tagit en kreditupplysning på henne. Jag ringde för att fråga varför och de menar att de tar kreditupplysningar på sina kunder årligen. Min fråga är - får de verkligen göra det? Är det verkligen legitimt? Och får de göra det i detta fallet trots att det inte blivit ett utslag på verkställighet? Tack på för hand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en privatperson krävs det att det finns ett legitimt behov av informationen (9 § 1 st. kreditupplysningslagen). Det räcker inte att näringsidkaren och privatpersonen har ingått ett avtal, utan det krävs att upplysningen behövs för att näringsidkaren ska kunna bedöma eventuella risker. Eftersom tingsrätten har meddelat att verkställighet inte får ske kvarstår ingen fordran, vilket innebär att det inte heller finns några risker för näringsidkaren. Tingsrättens beslut gäller om inte målet överklagas och ett nytt beslut i frågan tas av en högre instans. De kan alltså inte hävda att hon numera är en kund bara för att de har valt att gå vidare med målet.

Inkassobolaget hävdar att de gör årliga kreditupplysningar på sina kunder. Jag kan inte svara på om det är ett legitimt behov eller inte i sig, men det ligger nära till hands att anta att inkassobolag är berättigade att göra det eftersom de kan behöva säkerställa betalningsförmågan hos sina kunder. Av vad jag kan se finns det ingen praxis för Högsta Domstolen som klargör var den här gränsen för det legitima behovet går. Det finns däremot ett rättsfall från Svea hovrätt (RH 1999:88) där en näringsidkare ansågs ha hämtat en kreditupplysning utan att ha haft legitima behov av informationen. Näringsidkaren hade på grund av en eventuell framtida rättsprocess mot en privatperson hämtat en kreditupplysning för att ta reda på om privatpersonen kunde stå för rättegångskostnaderna ifall hen förlorade. Detta skäl var inte tillåtet. Inkassobolaget kan därför inte stödja sig på den framtida processen för att kunna göra en kreditupplysning.

Förbudet mot att inhämta en kreditupplysning utan att ha legitima behov är straffsanktionerat. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter (19 § 2 st. kreditupplysningslagen).

Mitt råd till dig är att be inkassobolaget (helst skriftligen av bevisskäl) att ta bort kreditupplysningen eftersom det innebär ett olovligt sparande av personuppgifter. För att spara personuppgifter måste samtycke ges enligt GDPR. Fråga även varför de sparade uppgifterna eftersom det kan fungera som ett underlag för datainspektionen. Nästa steg är att kontakta just datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, både när det gäller kreditupplysningsverksamhet och behandling av personuppgifter. De kan hjälpa er att bedöma om någon överträdelse har skett.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Fick du svar på din fråga?