Lagligt att skicka runt personnummer till andra personer?

2018-03-30 i PUL/GDPR
FRÅGA
En anställd hos Arbetsförmedling har skickat mitt personnummer via e-post till 30 personer utan orsak.Är det laglig?
SVAR

Hej!

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Enligt 22 § personuppgiftslagen (PUL) nämns att personnummer får utan samtycke behandlas OM det finns klara skäl för det med hänsyn till : ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Det framgår inte av din fråga i vilket sammanhang som ditt personnummer har skickats, men såvida anledningen passar in i alternativen är det alltså lagligt.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?