Lån till bröstarvinge

2015-03-29 i Skuldebrev
FRÅGA
Har två barn (har skrivit testamente att deras arv ska vara enskild egendom) men vill nu ge dem en summa pengar som grundplåt till en lägenhet utomlands, vilken jag vill ska var deras enskilda egendom. Då ytterligare pengar behöver lånas, vem bör stå som ägare och vem ska stå som låntagare till lägenheten? Vad krävs det för avtal oss emellan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Det enklaste och smidigaste sättet att ge dina barn en summa pengar är att skriva ett gåvobrev. I detta bör framgå att egendomen ska vara respektive barns enskilda egendom (samt att även avkastning och sådant som träder i stället för egendomen ska utgöra egendom, om du önskar detta). Några särskilda formkrav finns inte. Det är dock viktigt att påpeka att gåva till bröstarvinge under livstiden presumeras utgöra förskott på arv, vilket således kommer dras av vid framtida arvskifte (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). För att undvika detta kan även inskrivas i gåvobrevet att överlåtelsen i fråga inte ska utgöra förskott på arv. (Om du vill kan du få hjälp att upprätta ett gåvobrev genom Lawline här.)

När det gäller lånet finns olika alternativ. Ett är att du står som ägare och låntagare på lägenheten och sedan låter dina barn bo där genom att betala avgifterna. Ett annat är att du helt enkelt lånar pengarna till respektive barn och att de sedan använder de lånade pengarna till att köpa lägenhet (och därmed själva står på lägenheten). Problemet här är vilken säkerhet som ska ställas för lånet, ställer du som förälder säkerhet riskeras också den vid ev. utebliven betalning, vilket är en risk man helst vill undvika. Bästa lösning här är att den lägenhet som de facto köps för pengarna också utgör säkerhet för lånet i fråga. Ett tredje - och troligen även bästa möjliga - alternativ är att barnet äger den del som han/hon kan betala (t ex genom pengarna de fått i gåva) och sedan att du som förälder äger resterande andel i respektive lägenhet. Sedan lånar ni tillsammans, dvs barnet lånar och föräldern går in som medlåntagare. Som säkerhet ställs den lägenhet som förvärvas. När det gäller avtal kan då ett skuldebrev upprättas där regleras vem som är låntagare, vilken summa, säkerhet, hur och när ränta/amortering ska betalas samt ev. åtgärder vid utebliven betalning. Möjlighet finns även här att ta hjälp från en jurist med upprättandet av ett sådant avtal (vilket kan göras här).

Hoppas du fått svar på dina funderingar, tveka annars inte att skicka in en ny fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?