Låneavtal - formkrav

2015-10-01 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej! Vår dotter och svärson har tillsammans lånat en summa pengar av oss till en bostadsrätt. Vi har skrivit ett låneavtal mellan oss med våra underskrifter. Avtalet finns ju bara rent fysiskt hos oss fyra och min fråga är: måste också en tredje part bevittna avtalstexten eller gäller det ändå? Eller så här: vad gäller för att ett avtal av det här slaget ska gälla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtal kan ingås både muntligt och skriftligt, och det är ingen skillnad på dess giltighet (förutom i vissa undantagsfall som inte gäller här). Det finns inga formkrav på hur ett avtal ska upprättas.

Givetvis är det alltid bättre att utföra avtal skriftligen så att man har ett bevis på att ett avtal faktiskt föreligger, samt på de villkor som gäller. Vad gäller ditt fall är det tillräckligt att upprätta ett skuldebrev (låneavtal) för att det skall vara juridiskt bindande. Det gör ingen skillnad giltighetsmässigt vem som har upprättat avtalet. Däremot kan det vara fördelaktigare i vissa fall om en advokat formulerar det, så att det inte uppstår några språkliga otydligheter som senare skulle kunna leda till tvist. Vill du ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev erbjuder vi på Lawline sådana tjänster, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Ett sista tips är att ta kort på de underskrivna avtalen så att bevis finns om avtalen på något sätt skulle försvinna.

Lycka till och ha en bra dag!

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?