Löpande skuldebrev och 13§ 2st Lag (1936:81) om skuldebrev

2017-02-17 i Skuldebrev
FRÅGA
Min fråga gäller SkbrL 13§ 2st. Om ett skuldebrev som är ställt till viss man eller order överlåts, och det på skuldebrevet antecknas att det överlåts till "innehavaren"- gäller denna överlåtelseförklaring för alla framtida överlåtelser? Dvs kan förvärvaren av skuldebrevet överlåta det till en andra förvärvare utan att anteckna något på skuldebrevet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Genom att det på skuldebrevet antecknas att det överlåts till innehavaren så får detta rättsföljden att den som innehar skuldebrevet ska förmodas vara den som har rätt att kräva betalning (enligt skuldebrevet) av gäldenären (13§ 1st Lag om skuldebrev).

Detta betyder, precis som du säger, att förvärvaren kommer att kunna sälja den vidare utan att anteckna försäljningen på skuldebrevet. Ifall du är den som vill köpa skuldebrevet så rekommenderar jag dock inte detta, jag råder dig att be säljaren att skriva under och anteckna att hen har sålt skuldebrevet till dig. Detta kommer att innebära att du som borgenär får ett bättre skydd utifall skuldebrevet skulle bli stulet från dig. Genom att ditt namn står som ”sista ägare” på skuldebrevet så kommer din rätt att skyddas då gäldenären inte kommer att kunna betala, till den som stal skuldebrevet, med befriande verkan (13§ 2st Lag om Skuldebrev).

Sammanfattning: Ja, det är möjligt att ”förvandla” ett så kallat orderskuldebrev till ett innehavarskuldebrev. Jag rekommenderar dock att köparen kräver att säljaren skriver under för att på så sätt skydda sin rätt utifall skuldebrevet skulle bli stulet.

Hoppas att detta gav dig det svar du sökte!

Måns Lundvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?