Markägares rätt att utfärda kontrollavgift

2021-07-19 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, Har en fråga gällande utdelning av parkeringsbot. Kan ett privat företag eller organisation dela ut krav på inbetalning för felparkering?I detta fall felparkerades en bil vid en badplats och ska tydligen varit parkerad på plats tillhörande en privat båtklubb. Båtklubben(inte parkeringsvakt) har då satt en lapp på fordonet med inbetalningskrav, har båtklubben behörighet att utföra detta? Eller kan vi bestrida kravet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En privat organisation kan dela ut ett inbetalningskrav (s.k. kontrollavgift) om du ställer din bil på en plats som tillhör denna organisation (1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Tydlig skyltning förutsättning för att ta ut avgift för parkering

En förutsättning för att kontrollavgift ska kunna tas ut är emellertid att parkeringsvillkoren framgår tydligt genom skyltning. (3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Skyltningen ska ske med vägmärken, alltså standardiserad skyltning enligt vägmärkesförordningen. Av vägmärkesförordningen framgår bl.a. att markägarens namn och telefonnummer ska framgå när markägaren använder sig av vägmärken (1 kap. 10 § vägmärkesförordningen). Som utgångspunkt gäller att skyltning med vägmärken uppfyller kravet på tydlighet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Peter Pargell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?