Måste bodelningsförrättare utses om makarna är oense om äktenskapsskillnad?

2018-11-21 i Bodelning
FRÅGA
Jag vill skiljas men min man vill inte skriva på. Om jag skickar in med bara min underskrift, måste vi då ta hjälp för att göra en bodelning även om vi två kan komma överens själva om vem som ska ha vad? Vi saknar båda tillgångar och bor i hyresrätt. Jag driver enskild firma och min man har tagit en mängd lån bakom min rygg, dock alla i sitt eget namn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om bodelningsförrättare måste utses i de fall där endast en av makarna ansöker om skilsmässa.

Reglerna om bodelningsförrättare hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Om makar inte kan enas om bodelning finns möjligheten för dem att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren har då till uppgift att se till så bouppteckning och bodelning genomförs (se 17 kap. 5-6 §§ ÄktB). En ansökan om bodelningsförrättare kan göras i samband med ansökan om äktenskapsskillnad vilket medför att ansökningarna avgörs tillsammans (se 17 kap. 2 § ÄktB). Att en make enskilt ansöker om äktenskapsskillnad innebär däremot inte per automatik att denne även ansöker om bodelningsförrättare utan det måste särskilt framgå att så önskas.

Om makarna tillsammans, trots att de är oense om att skiljas, kan genomföra en bodelning finns det därmed inget hinder för dem att göra det på egen hand.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll