Måste domstolen ta del av allt material som presenteras i ett mål?

2019-09-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, Jag är, på förekommen anledning, nyfiken:Kan man vara någorlunda säker, i ett småmål, på att domstolar (tingsrätt, hovrätt och HD) LÄSER det man skriver till dem? Förutsatt att det är av rimlig omfattning förstås, säg ett par sidor med rimligt formulerad text.Eller händer det att de faktiskt struntar i att läsa "småfolks" inlagor och nöjer sig med att läsa den stora partens beskrivning?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du undrar om domstolen tar del av de inlagor som en part framför i en pågående tvist.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) stadgar rätten till en rättvis rättegång i artikel 6. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång. Av den anledningen är en domstol skyldig att ta del av det material som omfattas av målet samt presentera det för motparten för att denne ska kunna komma med eventuella invändningar och bevis.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (356)
2021-01-23 Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för?
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess

Alla besvarade frågor (88492)