Måste hyreskontraktet undertecknas av båda parter för att gälla?

2021-08-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, min dotter har skrivit på ett ettårigt hyreskontakt men inte fått ett påskrivet ex tillbaka av uthyraren. Avtalstiden börjar om en vecka. Hon har nu fått erbjudande om en annan lägenhet som hon hellre vill ha. Kan hon hävda att avtalet inte är ingånget och alltså inte är gällande? Det är ju inte påskrivet av båda parter och har inte i praktiken börjat gälla.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om hyresavtalet är bindande för din dotter trots att uthyraren inte skrivit på det än används Jordabalken (JB) och avtalslagen (AvtL).

Spelar det någon roll om båda parterna ej skrivit under?

Det finns inga formkrav för att hyresavtal ska vara giltigt, det innebär att ett hyresavtal kan ingås både muntligen och skriftligen (JB 12 kap. 2 §). Undantaget från detta är om hyresgästen eller hyresvärden begär att hyresavtalet ska upprättas skriftligen (JB 12. 2 § 1 stycket). Men även om detta är fallet finns inget krav på att båda parterna ska ha skrivit under det.

Detta innebär att det är personen som ska hyra och hyresvärden som ska komma överens om hur avtalet ska upprättas. När eller om ett hyresavtal ska anses vara ingånget bestäms därför med utgångspunkt i avtalslagens regler om anbud och accept. Alltså vad parterna i sin kommunikation till varandra har sagt ska gälla. Parterna blir alltså bundna till vad de kommit överens om (AvtL 1 kap. 1 §).

Frågan blir alltså om avtalet är bindande trots att bara din dotter skrivit på än så länge. Det som ska avgöras är om avtalsbundenhet uppkommit i detta stadie. Eftersom det inte måste finnas ett skriftligt avtal vid uthyrning av lägenhet så är det istället vad båda parterna avgett för viljeförklaringar som blir avgörande.

Om din dotter och hyresvärden muntligen har kommit överens om ett avtal är detta gällande. Om de kommit överens om att hyresavtalet ska anses vara ingånget efter att din dotter har skrivit under avtalet så har den juridiska bundenheten uppstått efter undertecknandet. Det kan alltså räcka med att din dotter skrivit under, det behöver inte undertecknas av hyresvärden för att bli bindande. Dock kan ni ju hävda att det inte är bindande än, om ni anser att ni kommit överens om att underskrift från båda behövs.

Sammanfattningsvis

Den juridiska bundenheten beror på vad du och hyresvärden har kommit överens om ska gälla i ert fall. Ett kontrakt behöver inte undertecknas av båda parter för att bli juridiskt bindande.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1659)
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?
2021-12-28 Avvikande boarea i hyresavtal

Alla besvarade frågor (98562)