Måste hyresvärd påminna om obetalda hyror?

2018-11-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Måste inte hyresvärden skicka påminnelse om att hyran inte är betald. Hade tydligen en obetald från 2016.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hyresavtal hittar vi i 12 kap. Jordabalken.

Där finns det inget krav på att hyresvärden måste skicka ut påminnelser om obetalda hyror. Hyresvärden kan därmed t.ex. skicka vidare den skulden till inkassobolag utan att hyresgästen påmints om skulden dessförinnan. Ansvaret för att se till att hyror betalas vilar på hyresgästen. Om en hyresvärd på grund av utebliven hyra däremot avser att säga upp kontraktet måste hyresgästen underrättas om detta och om möjligheten till att betala för att motverka uppsägningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll