Måste man arbeta under sin uppsägningstid?

FRÅGA
Jag har sagt upp mig och har 3 månaders uppsägningstid från mitt arbete. Dock vill arbetsgivaren under denna tid flytta verksamheten och de anställda utomlands och jag vill inte följa med. Kan jag få gå tidigare trots uppsägningstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningsförhållanden återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetstagare är som huvudregel skyldig att arbeta under sin uppsägningstid. Däremot är denna huvudregel inte tvingande, innebärande att det finns möjlighet för en arbetstagare att bli arbetsbefriad. Med arbetsbefrielse avses att arbetstagaren och arbetsgivaren gemensamt kommer överens om att arbetsgivaren inte ska arbeta eller stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden.

Det finns inga krav på särskilda skäl/motiv för att beviljas arbetsbefrielse utan det ligger i arbetsgivarens händer. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att bevilja dig arbetsbefrielse utan får välja själv vad denne vill besluta om i din situation.

Bra att veta är att du under uppsägningstiden har rätt till samma lön och anställningsförmåner som innan uppsägningen, 12§ LAS. Detta innebär att skulle du bli arbetsbefriad under uppsägningstiden kommer din lön att utgå som vanligt. Skulle du däremot få en ny anställning under tiden har din arbetsgivare rätt att göra avdrag på lönen förutsatt att ni inte kommer överens om annars, 13§ LAS. Se här till att ur ett bevishänseende skriva en skriftlig överenskommelse gällande arbetsbefrielsen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97672)