Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?

FRÅGA
Hej! Jag ärvde marken i Bosnien. Jag ska sälja och överföra pengar till mitt konto. Måste jag betala skatt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen och det dubbelbeskattningsavtalet mellan Jugoslavien och Sverige för att besvara din fråga.

Jag utgår från att du är bosatt i Sverige och är därmed obegränsat skattskyldig här (3 kap 3 § inkomstskattelagen). Det innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § inkomstskattelagen).

En utgångspunkt i svensk rätt är att beskattning gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Alltså betalar du inte skatt enligt svensk rätt när du väl får marken, dock kommer en beskattning ske vid en försäljning av den (44 kap 21 § inkomstskattelagen). Sverige har därmed ett skatteanspråk på just försäljningen av marken och har rätt till att beskatta. Ifall även Bosnien enligt deras lag har ett skatteanspråk på försäljningen kommer dubbelbeskattningsavtalet mellan Jugoslavien och Sverige att tillämpas.

Enligt art 13 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Jugoslavien får vinst genom överlåtelse av fastighet (marken) beskattas i landet där fastigheten är belägen, alltså är det Bosnien som har den primära rätten till beskattning. Så ifall det är så att Bosnien beskattar på försäljningen av denna gåva, då kommer beskattning ske i Bosnien och inte Sverige. Enligt Artikel 22 ska värdet du beskattat i Bosnien avräknas från den svenska skatten.

Ifall däremot Bosnien enligt deras lagstiftning inte beskattar på försäljningen av marken på grund av att det till exempel är skattefritt och därmed inte har ett skatteanspråk så kommer beskattning att istället ske i Sverige då deras skatteanspråk kvarstår.

Sammanfattning

Slutsatsen är att beskattning på försäljning av marken kommer att ske i ett av länderna, den är alltså inte skattefri och du kommer att behöva betala skatt i antingen Bosnien eller Sverige, men inte i båda utan bara i ett av länderna. Bosnien har enligt skatteavtalet den primära rätten att beskatta försäljningen av marken då ska Sverige från den svenska skatten avräkna vad som skattats i Bosnien, men om det är så att denna försäljning är skattefri enligt lagen i Bosnien så kommer den ändå att beskattas, fast i Sverige som också har ett anspråk.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (254)
2022-01-16 Hur stor är kapitalvinstskatten vid försäljning av tomter.
2021-12-11 Hur sker beskattning om man säljer sin andel i ärvd fastighet ?
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?

Alla besvarade frågor (98541)