Måste man få en god man om ena maken dör?

2021-11-29 i God man
FRÅGA
om den ene maken dör måste man då ha god man
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar i grund och botten om vilket uppdrag en god man har.

En god man representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. En god man kan inte utses mot en persons vilja. Det är tingsrätten som utser en god man, (11 kap. 4 § föräldrabalken). Det är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, (11 kap. 5 § föräldrabalken).

Det innebär att om den efterlevande maken vill få hjälp med vardagsekonomin såsom betalning av räkningar, eller förvaltning av eventuella tillgångar i form av exempelvis pengar på banken, aktier, fonder, fastighet eller bostadsrätt, kan den efterlevande maken ansöka om en god man. Detta är dock inget krav för den efterlevande maken, utan denne kan välja att få hjälp med detta. Svaret på din fråga är därmed nej, en god man måste inte utses om den ena maken dör.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor angående förvaltarskap, dödsbon eller någotannat.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (555)
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?
2021-12-30 Hur omfattande är förvaltares befogenheter?

Alla besvarade frågor (98495)