Måste man fråga grannar innan poolbygge?

2021-10-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi har en granne som idag börjat bygga en pool ca 1 meter från tomtgränsen (en nedgrävd och stor) utan att kontakta oss. Vad jag förstår så har dom också tänkt att bygga altan runt, dvs altan precis i tomtgränsen. Vi bor på små och smala tomter kan tilläggas. Vad gäller egentligen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bygglov för pool
För att genomföra nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av byggnad krävs ofta bygglov (9 kap. 2 § Plan och bygglagen [2010:900] [PBL]). Under dessa förutsättningar inräknas i regel inte poolbyggnad. Med andra ord krävs som grundregel inte bygglov för pool, utan krav om bygglov för pool tillkommer först när exempelvis ett tak byggs till poolen eller liknande. Det finns inga krav gällande avståndet mellan tomtgräns och pool, men däremot får inte poolen påverka en grannes mark eller jord. Såsom jag tolkar det så planeras poolen byggas i närheten av er tomtgräns, inte över er tomtgräns, varför bygglov inte krävs.

Rättsförhållandet mellan grannar
Rättsförhållandet mellan grannar är reglerat i 3 kap. Jordabalken (1970:994) (JB). Huvudregeln i rättsförhållandet innebär att var och en ska ta skälig hänsyn till omgivning vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom (3 kap. 1 § JB). Innebörden är att någon som vidtar en åtgärd på sin eller annans fastighet måste se till att det inte orsakar besvär för andra. Grannsämja brukar sätta riktlinjen för den relationen. Med fast egendom eller fastighet avses enligt jordabalken hela markområdet, inte bara fastighet som i folkmun berör hus.

Det föreligger alltså inga rättsliga regler för hur nära tomtgränsen en pool får vara, utan det som generellt gäller är att underhållsarbete och liknande ska kunna genomföras på den egna tomten. En god idé är att tala med sina grannar innan man anordnar pool, men det är egentligen inget lagreglerat krav för att få anordna poolen på det sättet. Jag skulle rekommendera er att på ett vänligt sätt tala med era grannar om hur ni och era grannar ser på poolarbetet. Med en öppen och genuin dialog finns alltid bättre chanser till grannsämja.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?