Måste man vara skriven på adressen man vill göra ROT-avdrag på?

2021-09-20 i Avdrag
FRÅGA
Hej, om man har köpt en bostadsrätt men inte kommer vara skriven där. Kan man då få rotavdrag vid renovering i lägenheten fast man inte står skriven på den adressen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du som privatperson har köpt en bostadsrätt som du inte kommer att vara folkbokförd på, men undrar om det trots det är möjligt att göra ROT-avdrag.

När har man som privatperson rätt att göra ROT-avdrag?

För att du ska få begära ROT-avdrag krävs att vissa grundläggande krav är uppfyllda.

Först och främst krävs att du:

- vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år

- ska vara obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret, och

- har haft utgifter för utfört hushållsarbete, har fått förmån av hushållsarbete som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, eller har redovisat ersättning för utfört hushållsarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration (67 kap. 11 § IL).


Vad gäller ROT-avdrag finns även krav på att lägenheten ska innehas av dig som begär avdraget och att arbetet som utförs i lägenheten är sådant du som ägare står för (67 kap. 13 b § IL). Det som här menas med att lägenheten innehas av dig är att du är den som skrivit på köpehandlingarna för lägenheten.

Det finns också krav på att arbetet som ska göras i din lägenhet ska vara hänförligt till dig som begär ROT-avdraget (67 kap. 15 § IL). Vad som menas med att något är hänförligt till dig framgår inte tydligt av lagtexten. Däremot har Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2010 ref. 109 konstaterat att man ska förstå det som att du måste ha ditt hushåll i bostaden för att uppfylla detta kriterium. Du kommer till exempel inte ha rätt till ROT-avdrag om anledningen till att du inte är skriven där är för att du hyr ut lägenheten.

Skatteverket har däremot medgett ROT-avdrag då anledningen till att man ännu inte har sitt hushåll i lägenheten är för att man vill renovera den innan man flyttar in och den är nyinköpt. Detta godtas dock enbart om man flyttar in direkt när renoveringen är färdig.

Sammanfattning

Det finns inget uttryckligt krav i lagen på att du måste vara folkbokförd på adressen för lägenheten för att få göra ROT-avdrag för renoveringsarbeten. Som jag redogjort för ovan blir möjligheten till ROT-avdrag i stället beroende på anledningen till att du inte är skriven där. Om det är för att du inte kommer att bo där (och därmed inte ha ditt hushåll där), kommer det brista i rekvisitet att det är "tillräckligt hänförligt" till dig. Om det däremot är så att du kommer att ha ditt hushåll där, men även på ytterligare en adress ska detta enligt min uppfattning inte vara ett hinder för att du ska få ROT-avdrag.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Moa Seger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (120)
2022-01-16 Avdrag för mäklararvode vid försäljning av bostadsrätt
2021-12-25 Var regleras personalvårdsförmåner?
2021-12-05 Vad händer om bilar i näringsverksamhet används privat?
2021-11-17 Kan båda sambor göra rotavdrag?

Alla besvarade frågor (98495)