Måste part som varslat om stridsåtgärder delta vid förhandling med medlare och motpart?

2021-02-18 i Strejk och blockad
FRÅGA
Hej, jag funderar utifall en part som har till avsikt att vidta stridsåtgärder och har varslat motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg (45§ MBL) faktiskt är tvingad enligt lag att delta vid förhandlingar med medlare och motpart innan den får genomföra en lovlig stridsåtgärd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om man måste delta på förhandling som Medlingsinstitutet påkallat efter varsling om stridsåtgärder.

Precis som du skriver måste man varsla motparten och Medlingsinstitutet minst sju dagar i förväg innan stridsåtgärden vidtas. Görs inte detta innebär det inte att stridsåtgärden bli olovlig, däremot kan man bli skyldig att betala en varselavgift (45 § och 62a § MBL).

En stridsåtgärd är lovlig så länge den inte är olovlig, det vill säga otillåten. Vilka stridsåtgärder som inte är lovliga uppräknas i MBL varav inget anges vad gäller om man deltar vid förhandlingar med medlare eller inte (41–42 § MBL).

Däremot kan Medlingsinstitutet förelägga utebliven part vite vid förhandlingar som medlare påkallat (47 § och 52 § MBL).

Sammanfattning

Jag kan tyvärr inte hitta något säkert svar på din fråga men eftersom det inte anges i MBL att det krävs att man deltar vid förhandlingar med medlare och motpart för att stridsåtgärden ska vara lovlig, så utgår jag från att icke deltagande inte innebär att stridsåtgärden i sig blir otillåten. Däremot kan man riskera att betala vite om man uteblir från förhandlingarna.

Vill du ha ett mer utvecklat svar på din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?