Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?

2021-06-20 i Testamente
FRÅGA
Hej! tänker skriva in en legatmottagare i mitt testamente men har bara dennes namn, adress och telefonnummer men inte det fulla personnummer och vill inte fråga om detta heller. Fungerar legatet ändå?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.

Krävs personnummer för testamentstagaren?

Huvudregeln vid tolkning av testamenten är att det ska ges den tolkning som kan antas stämma överens med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). För att tolkningen ska bli korrekt är det viktigt att testamentet upprättas så tydligt som möjligt, eftersom testatorn såklart inte själv kommer kunna vara med vid tolkningen och förklara hur denne tänkt. Det finns däremot inget lagstadgat krav på att en testamentstagares personnummer måste finnas med i testamentet. Det viktiga är endast att personen går att identifiera för att det inte ska uppstå tvister vid tolkningen. Om all den information du nämner finns med i testamentet bör testamentstagaren kunna identifieras, och det fulla personnumret bör inte krävas.

Svaret på din fråga är alltså att ja, det bör gå bra ändå. Det viktiga är att det tydligt framgår vem testamentstagaren är.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2900)
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente

Alla besvarade frågor (94603)