Meddelas part i mål när dom begärts ut?

FRÅGA
Meddelas part i brottmål när domen begärs ut av utomstående? Min fråga rör endast när dom begärs ut digitalt genom att den som begär ut uppger sin e-mail. Kommer exv den tilltalade att meddelas "Nu har [mailadress] begärt ut dom i mål du varit part"?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen

Principen om handlingars offentlighet s.k. offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Den innebär att allmänheten som huvudregel har rätt att få insyn och tillgång till allmänna handlingar som t.ex. domar eller förundersökningar.

Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. En myndighet får inte lov att efterforska vem personen som begär ut allmänna handlingar är eller vilket syfte personen har med sin begäran. Myndigheten får emellertid efterforska om det behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns ett eventuellt hinder mot att handlingen lämnas ut (2 kap. 18 § TF). Ett sådant hinder är t.ex. sekretess (2 kap. 2 § TF). Offentlighetsprincipen begränsas av Offentlighets- och sekretesslagen genom sekretessbestämmelser.

Den person som de allmänna handlingarna berör kan därför inte kontrollera vem som har begärt ut en viss handling om beställaren har varit anonym.

Begära ut en allmän handling

En begäran att få ta del av allmänna handlingar gör man hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 15 § TF). För att ta del av en dom eller beställa handlingar i ett mål kontaktar man den domstol som har handlagt målet. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en allmän handling lämnas ut. Om en begäran avslås går det alltid att överklaga beslutet.

Sammanfattningsvis, är allmänna handlingar offentliga enligt offentlighetsprincipen och vem som helst kan begära ut handlingarna. Man har rätt att vara anonym, vilket innebär att ingen kan kontrollera vem beställaren är. Däremot kan man begära ut mejl och se icke-anonyma personer som beställt de allmänna handlingar då även det faller under offentlighetsprincipen.

Som part i t.ex. brottmål blir man således inte meddelad om vem eller hur många utomstående personer som begärt ut en dom eller förundersökning, utan om man vill ta reda på det får man själv begära ut handlingar t.ex. mejl från domstolen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96369)