Medföljer en stege i ett fastighetsköp?

2019-12-05 i Köpavtal
FRÅGA
Hej. Vi har precis sålt vårt hus och köparen tyckte vi skulle lämna kvar vår lösa stege. Det sitter en fast stege på taget för sotning av skorsten men vi hade även en lös stege som vi har använt till väldigt mycket mer än just sotning, vi beskär träd och trimmar häck med den. Vi tycker jordabalken är rätt svår att förstå. Vi anser att den lösa stegen är vår men hon vill ha den. Vad är egentligen rätt? Vi får ingen hjälp av vår mäklare som tycker vi borde lösa detta själva
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande fastighet regleras i jordabalken. Om ni inte har avtalat om något annat gäller följande bestämmelser.

Vid köp av fastighet har köparen har rätt att få med sig viss tillhörande lös egendom. I ditt fall måste man göra en bedömning om stegen anses utgöra byggnadstillbehör och därmed ingå i köpet eller inte (2 kap 2 § JB). Som byggnadstillbehör räknas fast inredning och andra föremål som försetts byggnaden för stadigvarande bruk. En lös stege som är särskilt avsedd för annat än rensning av skorsten, som till exempel trimma häck, borde därför inte utgöra byggnadstillbehör. Speciellt eftersom det redan finns en fast stege som är till för sotning av skorstenen.

Detta innebär enligt min bedömning att köparen inte har rätt till den lösa stegen, om ni inte har avtalat om det. Du har alltså rätt att ta med dig stegen. Kan nämna att om du ändå vill få frågan prövad får du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten kan då meddela dom om stegen ska betraktas som byggnadstillbehör eller inte. Värt att veta är dock att processkostnaden i tingsrätten troligtvis lär vara högre än kostnaden för en ny stege.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (184)
2020-09-14 Hur säljer vi samägd bostadsrätt till min son?
2020-09-01 Avtal där det framgår att en säljare inte har rätt till ersättning vid framtida försäljning
2020-08-20 När är en svävarklausul giltig vid köp av fastighet?
2020-08-06 Formella krav vid köp av (grannens) mark

Alla besvarade frågor (84259)