Medlåntagares ansvar

2017-03-13 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej,Jag står tyvärr med som medsökande på ett lån för min bror. Lånet togs på 6 år, skulle varit färdigt nu. Inte nog med att jag har fått betala väldigt mycket av lånet, nu fick jag reda på att lånet var förlängt till 12 år, DET vet jag att jag inte har skrivit på. Det skulle jag aldrig gå med på. Ytterligare & år betalning och psykiskt stress den 27:e varje månad, nej tack! Hur går jag till väga nu? Kan jag på något sätt komma ifrån detta? Jag har blivit så utnyttjad och nu räcker det. Jag vill veta om det finns något som jag kan göra. Jag vet att han kan betala.Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Eftersom du står som medlåntagare har du och din bror lika ansvar för att lånet blir betalat. Betalar inte en av er kan långivaren kräva den andre på betalning, då ni är solidariskt ansvariga. Detta kan dock avtalas bort varför det kan vara en bra ide att titta om något sådant ingår i ert låneavtal.

Om ert låneavtal inte stadgar annat så är ni både ansvariga för 50% av lånet. Enligt 1 kap 2 § i Lag (1936:81) om skuldebrev har du i detta fall en möjlighet till regressfordran mot din bror. Din regressfordran kommer att utgöras av den summan du betalat utöver dina egna 50%. Det framgår inte av din fråga hur stor andel av lånet du har betalat tillbaka och därför kan jag inte närmare utreda fordrans storlek. Du kan sedan kräva ut din regressfordran med hjälp av kronofogden.

Du skriver dessutom att lånet nu skulle vara avbetalt men istället lagts om från 6 till 12 år. Som jag förstår det är lånet alltså ännu inte betalat och låntagaren har därför utökat tiden för er att återbetala lånet med 6 år. Önskar ni att lånet ska upphöra kan ni inte göra mycket mer än att betala tillbaka återstående summa och sedan rikta en regresstalan mot er bror.

Om jag har missförstått din fråga här ber jag dig att återkomma så ska jag försöka hjälpa dig vidare, jag skulle i sådana fall behöva mer information kring vilken typ av lån det rör sig om.

Jag rekommenderar dig att titta på låneavtalet igen för att avgöra om det finns något som begränsar ditt ansvar att betala tillbaka. Annars skulle jag rekommendera dig att betala av resterande lån så fort som möjligt och sedan ritka en regresstalan mot din bror. Du förklarar att du vet att han har pengar, vilket bör leda till att du får tillbaka din regressfordran.


Vänligen,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?