Mervärdesskatt vid utbildning

2019-07-31 i Moms
FRÅGA
Hej! Jag har förstått att som privat konsument så betalar man givetvis moms för i princip allt man köper. Jag har läst att man inte behöver betala moms på vissa varor och tjänster som t.ex. sjukvård och tandvård, och även vad gäller viss utbildning inom universitet har jag förstått att man inte heller behöver betala moms. Nu till min fråga. Om jag studerar en uppdragsutbildning på ett privat universitet via min arbetsgivare där jag själv står för utbildningens kostnad, är jag då skyldig att betala moms om det i avtalet t.ex. står att priset är 202.000 exklusive moms? Tack på förhand, ditt arbete uppskattas
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som är väsentligt att understryka beträffande moms vid utbildning är att undantag från moms vid utbildning främst gäller utbildningsverksamhet bedriven av det allmänna, d.v.s. stat kommun eller landsting. Momsfrihet vid utbildning gäller alltså för utbildning som bedrivs av det allmänna skolväsendet, men också vissa underentreprenörer till det allmänna skolväsendet. Som momsfri utbildning räknas högskoleutbildning som anordnas av staten, kommun eller landsting eller av erkänd utbildningsanordnare. Utbildningen ska vara anordnad så att det klart framgår att utbildningen företas i det allmännas regi eller med det allmännas stöd för att undantag ska kunna medges från skatteplikt. Av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare är någon som med det allmännas stöd genom lag, författning eller tillstånd anordnar sådan utbildning där det klart framgår att den är ett led i det allmännas utbildningsinsatser (prop. 1996/97:10 s. 49). Alltså t.ex. friskolor.

S.k. uppdragsutbildning är typiskt sett momspliktig. Det finns dock ett undantag. För att uppdragsutbildningen ska vara momsbefriad krävs att utbildningen som tillhandahålls ingår i en av uppdragsgivaren, d.v.s. din arbetsgivare, bedriven egen utbildning som är undantagen från skatteplikt, och alltså närmare bestämt momsbefriad enligt 3 kap. 8 1 st. § mervärdesskattelagen (ML) (3 kap. 8 § 3 st. ML). Om din arbetsgivare däremot inte bedriver sådan utbildning att den kan anses bedrivas i det allmännas regi så att den därmed är momsbefriad, eller om utbildningen du ska delta i inte ingår i en sådan av din arbetsgivare bedriven utbildning är utbildningen på det privata universitetet som du pratar om skattepliktig. I sådant fall måste det privata universitet alltså betala moms för utbildningen som tillhandahålls. Vid momspliktig uppdragsutbildning utgår moms med 25 %, d.v.s. 50,5 tkr i det aktuella fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och återkom gärna om fler frågor uppstår.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Moms (21)
2021-01-11 Hur deklarerar man momspliktig försäljning via internet?
2020-12-30 Har en ideell förening rätt till avdrag för ingående moms?
2020-11-30 Måste jag betala moms vid försäljning av tavlor?
2020-08-19 Skyldig att betala moms vid försäljning av tavlor?

Alla besvarade frågor (91345)