Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?

2021-10-12 i Fastighet
FRÅGA
Hej.Vår granne har i en stor del av sin tomt fullvuxna träd. Allt från ekar till Tallar. Vissa av dessa träd växer över på vår tomtgräns, men flera meter upp. Grenarna är inte på något sätt lättåtkomliga. Vi störs av dessa träd generellt pga barr, kottar och löv som faller ner i stuprännor och skräpar ner både gräsmatta och altan. Vad kan man kräva av sin granne pga detta? Hur går man vidare om denne inte vill agera alls? Kan vi exempelvis kunna ta in en firma för att kapa ner grenarna på vår sida av tomten och fakturera grannen?Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om en rot eller gren tränger in på en fastighet och om det medför olägenhet för fastighetens ägare får denne – alltså ägaren till fastigheten där grenen växt in på – ta bort roten eller grenen. Ägaren av trädet måste dock få möjlighet att själv göra detta, om åtgärden att såga ner grenen kan tänkas medföra skada av betydelse för denne. (Jordabalken 3 kap. 2 §).

Det framstår av din lägesbeskrivning som att trädens grenar medför olägenhet för dig. Det medför att Du har rätt att ta bort dessa. Finns det en risk att nedsågningen av grenarna medför skada av betydelse för din granne måste du dock bereda denne tillfälle att göra det själv.

Du kan däremot inte tvinga din granne att göra detta. Vägrar grannen göra det själv är det således upp till dig. Skulle träden skadas bör detta inte föranleda skadeståndsskyldighet för dig då grannen har beretts möjlighet att åtgärda problemet själv.

Sammanfattningsvis

Du har rätt att avlägsna grenar som växer in på din fastighet och medför olägenhet för dig. Du har dock ingen möjlighet att tvinga din granne att åtgärda detta eller att anlita en extern firma för att därefter fakturera grannen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97437)