Min son har ett muntligt avtal som nu överlåtits till någon annan, som kräver återbetalning och ränta. Till vem ska han betala och vilken ränta gäller?

2021-08-16 i Skuldebrev
FRÅGA
HejBehöver hjälpa min son lite, då han inte vet riktigt hur han ska göra, frågar därför er :)Min son var sambo med en person under tiden 2014-2020. Under denna tid köpte de lite möbler där pengarna kommer ifrån sambons far, då han lånade min son den 2016-01-01, 20.000 kr hans ex-svärfar dvs. Det var ett muntligt lån och inga villkor hade nämnts mellan dem. Min son försökte flera gånger att betala av på lånet men ex-svärfar sa varje – "det tar vi sen", men förra veckan i torsdags den 12/8 kom det ett brev från en för min son okänd person, , med krav på 20.000 kr och ränta enligt lag från 2016-01-01 (begärd ränta är ca 8.000 kr). Måste min son betala, i så fall till vem. Från och med när kan ränta utgå?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Än så länge behöver inte din som betala ränta. Frågan är också om hela skulden är hans?

Muntliga avtal

Till att börja med kan vi konstatera att det finns ett bindande avtal enligt avtalslagens principer om anbud och accept. I det här fallet har fadern lånat ut pengar till din son (Eller din son och hans sambo), se 1 § avtalslagen. Detta gäller även om det är ett muntligt avtal, se 3 § avtalslagen.

När det kommer till att tolka oklarheter i ett avtal, måste en sammantagen bedömning av omständigheterna göras. I det här fallet är det sambons far som har lånat ut pengar till din son för att sambon och din son ska kunna köpa möbler till det gemensamma hemmet. Faderns avsikt med pengarna är att de ska gå till deras gemensamma hem. Eftersom de var sambos räknas de möbler som de köper gemensamt till bostaden som samboegendom, se 3 § sambolagen. Om din son hade lånat pengarna av sambons far till privata inköp, är det att tolka som ett avtal mellan din son och sambons far. Faderns avtalsavsikt var således att pengarna skulle gå till det gemensamma boendet. Likaså kan din sons avtalsavsikt anses vara att lånet var till för deras gemensamma hem. Tolkningen bör därför vara att pengarna de lånade av fadern skulle gå till möbler som avser det gemensamma boendet. Avtalet är således mellan Fadern som ena parten och samboparet som andra avtalsparten. Ur den tolkningen är således även sambon skyldig att betala skulden. Eftersom det är ett muntligt avtal blir det svårt att bevis hur det var sagt från början. Men det är den mest rimliga lösningen. Om ni trots allt är överens om att avtalet gäller mellan fadern och din son, måste situationen tolkas enligt reglerna för enkla skuldebrev.

Skuldebrev

I lagen om skuldebrev regleras vad som gäller mellan gäldenär och borgenär (Låntagare och långivare). Lagen är även analogt tillämplig på muntliga låneavtal. Det vill säga då det inte finns andra lagar att tillämpa vad som gäller vid muntliga avtal, gäller reglerna om enkla skuldebrev, se 26 § skuldebrevslagen.

I din sons fall rör det sig om ett skuldebrev utan förfallotid eller datum. Det finns inte heller någonting avtalat om vilken ränta som ska gälla. Det innebär att din son har rätt att betala av skulden när han vill. Det framgår även av brevet att han har försökt, men blivit avfärdad. Det innebär också att sambons far kan på anmodan kräva betalning. Det vill säga han kan kräva återbetalning när han vill, se 5 § skuldebrevslagen.

Räntan

Om det inte finns någon avtalad ränta ska enligt 6 § skuldebrevslagen, reglerna i räntelagen gälla.

Enligt 4 § räntelagen ska ränta börja löpa från trettio dagar från det skulden förefaller till betalning. Om inget förfallodatum är angivet, förfaller skulden till betalning omedelbart den 12/8­­­-2021, då din son fick brevet. Räntan ska då börja räknas från 12/9­­-2021.

Om ingen fastställd ränta är avtalad, gäller beräkning enligt 6 § räntelagen. Vilket innebär Riksbankens referensränta (Som för närvarande är 0 %) + 8%. Det vill säga räntan blir således 8 %. Det innebär att din son blir skyldig att betala 133 kr/ månad i ränta efter den 12:e september 2021, tills det han, alternativt de båda har betalat skulden.

Till vem ska din son betala?

Enkla skuldebrev kan överlåtas, men då krävs vissa moment för att det ska vara giltiga överlåtelser. I det här fallet är den en muntlig överenskommelse, där skuldebrevslagen blir tillämplig. Men i praktiken finns inget undertecknat avtal med villkor att överlåta. Det blir en överlåtelse om en utfästelse, vilket inte fungerar. Skulden ska därför betalas till fadern.

Sammanfattning

Till en början måste det fastställas om lånet gäller mellan fadern som en part och samboparet tillsammans som andra part, eller endast mellan din son och fadern. Vid muntliga avtal blir reglerna i skuldebrevslagen analogt tillämpbara. Skulden har i samband med brevet till din son förfallit till betalning den 12/8. Eftersom ingen ränta är avtalad gäller reglerna om dröjsmålsränta i räntelagen. Räntan i det här fallet börjar räknas från trettio dagar efter den 12/8. Räntan är i nuläget 8 %, vilket blir 133 kr/månad. Skulden är i form av ett muntligt avtal, och kan därmed inte överlåtas till någon annan med stöd av skuldebrevslagen. Skulden ska därför betalas till fadern. Om du behöver hjälp med att bemöta faderns kravbrev, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?