Mina grannar stör mig, vad ska jag göra?

2021-08-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Bor i en bostadsrätt och håller på att bli galen på mina nya grannar under oss. Jag kan inte sova pga dem. Det började på en gång när de flyttade in. På midsommarafton hade de en vild, högljudd fest som höll på till långt in på natten. De spelade musik och jag vet inte vad men vår balkong gungade. Deras gäster slängde ut fimpar eller stod utanför entrén, rökte och slängde även fimpar där. De röker dessutom på balkongen och då öppnar de upp inglasningen och vi får in röklukten på vår balkong. Jag har astma och har blivit svårt sjuk av det. Kan inte längre vara på balkongen även om vi har stängt. Min man pratade med dem om detta och det har blivit lite bättre. Han tog också upp festandet och vilka regler som gäller. De har inte festat så hårt efter det men i stort sett varje natt hör jag gap, högljutt skratt och musik från deras lägenhet. Ibland hörs vad jag uppfattar som högljutt sex. Inatt satt de och pratade på balkongen (hade gäster) sen var det någon som gapade och det skrattades högt. De höll på till ca kl 3.00. Detta har hållit på ända sedan de flyttade in. Vad ska jag göra? Behöver jag flytta för att få sova?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan framföras att du och din man gjorde rätt i att vända er till grannarna direkt och framföra era klagomål. För att undvika större komplikationer är det alltid en bra början att ta ett snack med personerna innan man tar det hela vidare. Du framför däremot att deras oordning fortsätter.

Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästerna som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästerna ska vidare vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

I förarbetena till lagen har angivits att utgångspunkten för vad som ska förstås med störningar i boendet är bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att falla under olägenhet ansågs en störning kunna vara skadlig i psykiskt eller fysiskt hänseende för en människas hälsotillstånd. Stöd får tas från den allmänna uppfattning om vad som får godtas i ett hus likt ditt och en avvägning får göras av vad som ska anses vara en störning i boendet. Mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående måste grannarna tåla. Hänsyn tas inte till om grannarna är känsliga än normalt (prop. 1992/93:115 s. 30). Däremot kan det sägas att de boende på natten ska kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten. Av din bakgrundsinformation skulle jag påstå att det finns sådant som talar för att bestämmelsen kan angripas.

Enligt 12 kap. 25§ st. 2 JB ska hyresvärden ge hyresgästerna tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om dessa är bostadshyresgäster, underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden är belägen om störningarna. Om hyresgästerna bryter mot detta och inte bättrar sig efter att de fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 42 § 1 st. 9 p. Det finns inte några särskilda regler om påföljd för en hyresvärd, som underlåter att reagera mot en störande hyresgäst, men det är viktigt att du känner att du trivs hemma, varför det även finns möjlighet att kontakta hyresnämnden om du känner att din bosituation påverkas och hyresvärden inte varit till någon hjälp.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1255)
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?
2021-11-17 Lägenhet avviker från förhandsavtal - vilka rättigheter finns?

Alla besvarade frågor (97441)