Mindreårigs skadeståndsansvar vid olycka

FRÅGA
HejMin son o hans klass spela innebandy i skolan Så råka min son få upp klubban så den träffa elevens glasögon så dem gick sönder nu vill dem att jag betalar dem. Är jag skyldig de eller går de på skolans försäkring?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fallet här blir huruvida du eller din son är att anse som skadeståndsskyldiga. Vi kan börja med att konstatera att ingen brott skett. Detta innebär att du som vårdnadshavare inte är skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SKL).

Din son kan dock anses vara skadeståndsskyldig även då han är under 18 år. Detta då den som vållar en skadan och är under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, vad för slags handling det rör sig om, om det finns någon ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap. 4 § SkL).

Huruvida din son är vållande mäter man genom 2 rekvisit. Om din son vållat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt är han skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Hur själva situationen faktiskt såg ut kan jag inte avgöra vilket leder till att jag inte kan svara på huruvida din son är att anse som skadeståndsskyldig. Detta då det görs en individuell bedömning vid varje fall.

Det är dock värt att återigen nämna att om din son är att anse som skyldig så ska en bedömning göras utifrån ålder och utveckling samt möjliga försäkringar.

När det kommer till försäkring via skolan rekommenderar jag att du hör av dig till skolan alternativt till kommunen och frågar hur situationen för försäkring ser ut. Detta då det skiljer sig åt en del från kommun till kommun.

Vidare är det värt att nämna om den skadelidna vill kräva son på pengar måste denne driva frågan i domstol, något som är både kostsamt och tidskrävande.

Jonathan Jademyr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (218)
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

Alla besvarade frågor (97717)