Möjlighet att överlåta förhandsavtal

2018-07-13 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en förhandstecknare av ett förhandsavtal/nyproducerad bostadsrätt ge bort sin del av ett förhandsavtal i form av gåvobrev?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Generellt gäller att avtal endast är bindande mellan avtalsparterna och inte mellan avtalsparterna och tredjeman som står utanför avtalsförhållandet. Undantag kan finnas om det uttryckligen anges i avtalet eller i vissa särskilda fall.

En viktig avtalsrättslig princip är att avtal har bindande verkan uteslutande för parterna i avtalet. En frihet att pålägga utomstående förpliktelser skulle leda till orimliga konsekvenser inom avtalsrätten. Det finns dessutom ett förbud mot att överlåta och pantsätta förhandsavtal 5 kap 6 § Bostadsrättslagen, bestämmelsen anger: "Förhandstecknaren får inte sätta någon annan än sin make i sitt ställe eller pantsätta sin rätt enligt avtalet. Vad som sägs om make skall gälla även sådan sambo på vilken sambolagen (2003:376) skall tillämpas. En överlåtelse eller pantsättning i strid med dessa bestämmelser är ogiltig". En överlåtelse anses vara tex gåva eller försäljning.

Om du ger bort din andel av förhandsavtal blir därför inte den du har avtalat med bunden av avtal med gåvomottagaren. Du kan däremot under vissa förutsättningar säga upp avtalet enligt 5 kap 8 § bostadsrättslagen eller överlåta det genom ett s.k. terminsavtal vilket innebär att i samma ögonblick som förhandstecknaren får uppletelse av bostadsrätten så säljs den till motparten i terminsavtalet. När du innehar din andel av botadsrätten, det vil säga när du har förvärvat bostadsrätten, kan du ge bort din andel av bostadsrätten genom gåva men det krävs vanligen ett godkännande från bostadsrättsföreningen för att gåvan ska gå över till gåvomottagaren som då blir medlem i föreningen.

Du kan alltså inte ge bort ditt förhandsavtal, en sådan överlåtelse är ogiltigt. Du kan däremot sätta din make eller sambo i ditt ställe i förhandsavtalet enligt 5 kap 6 § bostadsrättslagen.

Jag rekommenderar att ditt avtal granskas av en jurist om du vill undersöka dina möjligheter att komma ur avtalet noggrannare. Om du vill anlita en av våra jurister eller har någon följdfråga kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll