Möjligheten att omvandla fängelsestraff till fotboja

2021-11-28 i Påföljder
FRÅGA
Min bror ska avtjäna 5 års fängelse. Han har fått slutdatum den 12/12-2024 2/3 av straffet. Jag undrar när som tidigast har man rätt till fotboja om man sköter sig i anstalten och har ett arbete att gå till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktuella reglerna finns i brottsbalken (BB) och Lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Jag tolkar din fråga såsom du undrar ifall din bror har möjligheten att få fotboja innan han avtjänat 2/3 av sitt straff.

Regler om fotboja

Den som är dömd till högst 6 månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet med fotboja istället för på anstalt (1 § första stycket Lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). I ditt fall förstår jag det som att din bror är dömd till 5 års fängelse vilket betyder att reglerna kring fotboja inte är tillämpliga. Han kommer alltså inte ha rätt till fotboja.

Möjligheten till att bli villkorlig frigivning efter 2/3 av fängelsestraffet är avtjänat

Din bror kan bli villkorligt frigiven efter att han avtjänat 2/3 av sitt fängelsestraff (26 kap. 6 § första stycket BrB. Att bli villkorligt frigiven innebär att man istället för att sitta i fängelset blir frigiven under prövotid under den resterande tiden av fängelsestraffet. Prövotiden är minst ett år (26 kap. 10 § första stycket BrB). Om personen skulle begå nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in.

I vissa undantagssituationer blir den dömde personen inte villkorligt frigiven efter 2/3 av fängelsestraffet. Det gäller när det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning ( 26 kap. 6a § första stycket BrB). Vid bedömningen om sådana särskilda skäl föreligger eller inte ska det beaktas hur den dömde betett sig i fängelset. Till exempel beaktas ifall personen inte deltagit eller misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främjar anpassning till samhället (26 kap. 6a § punkt 1 BrB). Ett annat exempel är när personen på ett annat allvarligt sätt brustit mot de föreskrifter och villkor som gäller för straffets verkställande (26 kap. 6a § punkt 2 BrB).

Dessutom blir man inte villkorligt frigiven om det ursprungliga straffet var lägre än 30 dagars fängelse (26 kap. 6 § första stycket BB). Man kan inte heller bli villkorligt frigiven om straffet omvandlas från skyddstillsyn eller från böter (26 kap. 6 § tredje stycket BB).

Sammanfattning

För din bror betyder detta att han inte kan få sitt straff omvandlat till fotboja. Dock kommer han bli villkorligt frigiven efter han avtjänat 2/3 av sitt straff. Utifrån din fråga tolkade jag det som att han i så fall kommer bli villkorligt frigiven den 12/12 – 2024.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1634)
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?
2022-01-16 Preskription av brott
2022-01-16 Kan man få ta en del av sitt fängelsestraff i fotboja ?

Alla besvarade frågor (98564)