När anses en vara avlämnad vid konsumentköp?

2019-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag har beställt en parfym från en hemsida. Dom levererar med postnord varuberg. Enligt postnord har dom lagt paketet i min brevlådan men jag har inte fått något paket. Shopping4net som hemsidan jag har beställt ifrån heter vägrar hjälpa mig och säger bara att jag ska göra en reklamation till postnord. Men postnord säger att jag som mottagare inte kan göra en reklamation utan det måste den som har beställt leveransen göra. Vem bär ansvaret och vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag förutsätter i mitt svar att du har gjort köpet i form av privatperson/konsument. I så fall är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (se 1 § första stycket KKL).

Risken för varan
Den centrala frågan i fall som dessa är vem som bär risken för varan. Om köparen bär risken för varan är hen skyldig att betala för den även om den förstörts eller kommit bort (se 8 § första stycket KKL). Risken för varan går över på köparen när varan har avlämnats (se 8 § andra stycket KKL). Det framgår vidare att varan anses vara avlämnad när den kommit i köparens besittning (se 6 § KKL).

Besittning
Vad som exakt avses med besittning varierar beroende på vilken typ av köp det rör sig om. I ditt fall rör det sig om ett transportköp, då du ska få varan levererad till dig. Det framgår då av lagens förarbeten att varan ska anses vara avlämnad när den har tagits hand om av köparen eller på annat sätt överlämnats till denne. Det nämns också uttryckligen att en vara som lagts i köparens brevlåda normalt anses ha kommit i dennes besittning även om hen inte är hemma vid tillfället (se prop. 1989/90:89 s. 69 f.).

Av vikt för frågan blir således i detta fall vem som har bevisbördan när säljaren påstår att varan är avlämnad och köparen påstår att hen inte har fått varan. Intressant nog framgår detta ingenstans i själva lagen, och inte heller i dess förarbeten eller i den juridiska litteraturen. HD har dock i ett relativt nytt rättsfall, som i och för sig inte handlade om en exakt likadan situation, sagt att i allmänhet gäller att den som påstår sig ha fullgjort en prestation har bevisbördan för detta (se NJA 2018 s. 617). Utgångspunkten i ditt fall är alltså att hemsidan du beställde parfymen från måste visa att de, via PostNord, faktiskt avlämnat varan till dig

Då parfymen i ditt fall inte ska anses ha kommit i din besittning är den inte avlämnad och du står således inte risken för den. Hemsidan du beställt parfymen från kan alltså inte hävda att de fullgjort sin del av förpliktelsen när de lämnade över parfymen till PostNord, de står risken för parfymen tills du fått den i din besittning.

Påföljder vid dröjsmål
I ditt fall föreligger ett dröjsmål då varan inte avlämnats alls (se vidare 9 § KKL). En rad påföljder ställs då till ditt förfogande, bland annat kan du kräva att säljaren ska fullgöra köpet, häva köpet, samt kräva skadestånd (se 10 § KKL). När det gäller fullgörelse finns ett krav på att du inte väntar orimlig länge med att framställa kravet (se 12 § tredje stycket KKL). När det gäller hävning av köpet, alltså att prestationerna ska återgå och du ska få tillbaka vad du eventuellt har betalat, kan du vidta denna åtgärd om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (se vidare 13 § KKL). Du måste i ett sådant fall kunna bevisa att dröjsmålet är väsentligt för dig.

Slutsats
Hemsidan du beställde från bär ansvaret för att du får varan levererad till dig. Ditt avtal är med hemsidan och inte med PostNord. Man kan säga att hemsidans del av avtalet med dig är uppfyllt när du har fått varan i din besittning. Med utgångspunkt i ny praxis från HD måste hemsidan kunna visa att parfymen faktiskt lämnades i din brevlåda.

Närmast till hands för dig skulle jag säga är att du helt enkelt reklamerar hos hemsidan och kräver att de fullgör köpet, alltså att de levererar en ny parfym till dig. Du kan även säga till dem att du vill häva köpet, men i så fall måste du visa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1081)
2020-10-26 Ångerrätt i butik
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil

Alla besvarade frågor (85436)