När anses ett utomlands äktenskap giltigt i Sverige?

FRÅGA
Jag har gift mig med en muslimsk man i Gambia enligt islam. Nu ska vi ansöka om uppehållstillstånd för honom i Sverige. Skall nu registrera äktenskapet hos Skatteverket. Kommer dom att godta det och registrera oss som gifta?
SVAR

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vare sig ditt äktenskap kommer att anses som giltigt i Sverige. Jag kommer främst att utgå från bestämmelser i Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (förkortas IÄL).

Ifall ett par gift sig utomlands och flyttat hit måste det registreras i Sverige, vilket ni redan ansökt om hos skatteverket. För att bedöma vare sig detta är giltigt eller inte kommer man betrakta bestämmelserna i IÄL.

Huvudregeln i IÄL är att äktenskap som ingåtts utomlands ska anses som giltiga i Sverige förutsatt att äktenskapet anses som giltiga i landet det ingicks i (1 kap 7 § IÄL). Att äktenskapet ingåtts enligt Islam utgör inget hinder för att det ska ses som ogiltigt. Så ifall ert äktenskap varit giltigt enligt Gambias rättsordning, kommer även äktenskapet att vara giltigt i Sverige.

En annan förutsättning är att det inte ska finns hinder för det. Med hinder talar man bl a om ifall en av parterna var under 18 år, om det hade funnits hinder enligt svensk lag, t ex att man redan är gift med en annan eller att äktenskapet ingåtts med tvång (1 kap 8 a § IÄL). Men om något sådant inte föreligger ska äktenskapet anses giltigt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97596)