När blir en skatteskuld preskriberad?

FRÅGA
Om jag säljer mitt hus, köper en husbil och bosätter mig nånstans i Europa utan att betala realisationsskatten på huset när blir då den skatteskulden preskriberad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regleringen avseende preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (se 8 § första stycket PreskL).

Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § första stycket PreskL). För skatteskulder gäller emellertid särskilda preskriptionsregler (jämför 1 § PreskL). Enligt 3 § lag om preskription av skattefordringar m.m. preskriberas en skattefordran fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning.

Observera dock att detta gäller så länge inte ett preskriptionsavbrott skett, t.ex. genom att du blir delgiven skatteskulden (se 5 § PreskL). Då nollställs "klockan" som räknar preskriptionen. Att ytterligare observera är att du under dessa fem år och även efter dessa år inte kan få någon skatteåterbäring. Denna dras istället av mot skatteskulden. Detta beror på att preskription enbart innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran, men det innebär inte att fordran helt försvinner. Preskriptionstiden på skatteskulder kan även i vissa fall förlängas efter en ansökan av skatteverket (se 7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.).

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (25)
2021-08-18 När blir en skatteskuld preskriberad?
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar

Alla besvarade frågor (98546)