När blir lagen om varumärken tillämplig?

2021-11-21 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag har registrerat och varumärkesskyddat "Är du helt 100?" då detta ingår i mitt frågesportskoncept. Det har kommit till min kännedom att SVT har ett frågesportsprogram som heter "Är du helt hundra?" och jag har kontaktat dem och tycker att de gör ett varumärkesintrång. Så här lyder deras svar och jag undrar om de har rätt i detta?När SVT använder programnamnet "Är du helt hundra?" sker användningen dock inte i näringsverksamhet, och bestämmelserna om varumärkesintrång blir därför inte tillämpliga. Det står därmed SVT fritt att välja titel på ett tv-program, även om ett identiskt eller liknande ord är registrerat som varumärke.Gäller mitt skydd enbart mellan näringsidkare och att alla andra kan använda/får lov att använda mitt, och andras, registrerade varumärke som man vill?Enligt deras resonemang skulle ju vem som helst, så länge man inte är näringsidkare, få lov att använda registrerade varumärken på det sätt man vill. Exempelvis anordna en padelturnering med namnet Coca-Cola Open.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring varumärkesskydd och ensamrätt till varumärken återfinns i Varumärkeslagen.

När är varumärkeslagen och ensamrätten tillämplig?

Ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas genom att man registrerar det till varumärksregistret, 6§ kaptiel 1 VmL. Vad denna ensamrätt innebär regleras i 10§ kapitel 1 VmL.

I lagen om varumärken framgår det att ensamrätten innebär att ingen annan än innehavaren (du), utan dennes tillstånd, kan i näringsverksamhet använda ett varumärksskyddat tecken för varor eller tjänster, se 10§ kapitel 1 VmL. Efter följer punkter som förklarar vilka typer av användning av tecknet som innebär varumärkesintrång. Syftet med denna reglering är att skydda innehavaren så att ingen annan kan använda varumärket i sin näringsverksamhet, för exempelvis varor och tjänster. En användning av det skyddade varumärket skulle anses vara varumärkesintrång.

Vad anses som en näringsverksamhet?

För att något ska anses vara en näringsverksamhet kärvs det att tre villkor ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:

1.självständighet2.vinstsyfte, och3. varaktighet

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Av min bedömning då SVT är public Service, bedrivs detta program utan något vinstsyfte och uppfyller därmed inte vinstsyfte villkoret för att anses som en näringsverksamhet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har SVT rätt när dem skriver att varumärkeslagen inte blir tillämplig när det inte gäller en näringsidkare (näringsverksamhet) som använder sig av ditt varumärksskyddaden namn. Därmed blir inte din ensamrätt och varumärkesintrång aktuell i detta sammanhang.

För att besvara ditt exempel om en turnering skulle kunna kalla sig Coca Cola open, så kärvs det först och främst en bedömning angående om denna turnering uppnår villkoren för en näringsverksamhet. Om turneringen skulle ses som en näringsverksamhet, skulle turneringen enligt lagen om varumärken inte kunna kallas Coca Cola open utan att göra varumärkesintrång i Coca Colas skyddade varumärke. Men om exempelvis turnering inte har ett vinstsyfte, så skulle det inte anses vara en näringsverksamhet och kan därmed använda sig utav namnet Coca Cola open.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att skriva till oss igen.

Vänligen,

Vanessa Butler Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1058)
2022-01-22 Är det tillåtet att sälja plagg stickade efter annans mönster?
2022-01-22 Handarbete i förhållande till upphovsrätt och mönsterskydd
2022-01-19 Immaterialrättsligt skydd för spel
2022-01-16 När blir foton och bilder skyddade av upphovsrätt?

Alla besvarade frågor (98564)