När börjar preskriptionstiden att löpa vid skadestånd i brottmål?

2019-03-19 i Preskription
FRÅGA
Frågan gäller när preskriptionstiden börjar löpa för en fordran med anledning av skadestånd i brottmål. Tingsrätten dömde mig i maj 2001 att betala skadestånd till målsäganden i ett brottmål och hovrätten faställde i juni samma år avgörandet.Ett inkassobolag har nyligen krävt att jag ska betala ett regresskrav. (Det är för närvarande något oklart när och i vilken omfattning inkassobolaget har skickat preskriptionsavbrytande påminnelser om kravet.) Preskriptionstiden är 10 år men jag är osäker på från vilken tidpunkt preskriptionstiden börjar löpa. I 2 § preskriptionslagen står det att en fordran preskriberas tio år efter "tillkomsten". Men vad avses med "tillkomsten"? Avses med "tillkomsten" tidpunkten för det skadeståndsgrundande brottet? eller från tidpunkten för tingsrättens dom på skadeståndsskyldighet? eller från tidpunkten för hovrättens lagakraftvunna dom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden för skadestånd med anledning av brott regleras i 2 § preskriptionslagen. I vissa fall kan den löpa enligt 3 § preskriptionslagen, men detta gäller främst på grövre brott där domen kan meddelas senare än 10 år efter brottet.

Jag utgår i mitt svar från att 2 § gäller i ditt fall, alltså en preskriptionstid på 10 år.

Preskriptionstiden på 10 år börjar löpa efter tillkomsten av fordran. Enligt förarbeten till lagen så gäller då att tiden räknas från den dag brottet begås, alltså inte från tiden domen meddelats.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86683)