När får man göra avdrag för uppskovsbelopp ?

2018-07-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej.Jag är ensam arvinge till min bortgångne far. Han levde i Sverige och hade ett hus. Huset har nu blivit sålt. Jag vill köpa en sommarstuga i Sverige istället. Jag bor och är skriven i Tyskland och är svensk medborgare.Fråga: Kan jag begära uppskov av vinstskatt för att jag reinvesterar i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppskov av vinstskatt hitter vi i Inkomstskattelagens 47 kap. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att få begära uppskov. Dessa hittar vi i 47 kap. 2 §.

Till att börja med ska avyttringen (försäljningen) omfatta en ursprungsbostad. Definitionen av ursprungsbostad återfinns i 47 kap. 3 § och där sägs att bostaden ska vara den skatteskyldiges permanentbostad. I 47 kap. 3 § andra stycket listas vad som avses med en permanentbostad.

- Den skatteskyldige ska ha varit bosatt där under minst ett år före avyttringen

- Den skatteskyldige ska ha varit bosatt där under minst tre av de fem senaste åren

Jag tolkar det på din fråga som att du inte har varit bosatt i din fars hus och därmed är det inte att se som din permanentbostad/ursprungsbostad vid försäljningstillfället. Därmed har du inte möjlighet att begära uppskov.

Vidare kan det noteras att om huset vid avyttringen ägdes av själva dödsboet så kan det aldrig vara fråga om en ursprungsbostad, 47 kap. 3 § fjärde stycket,

Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (72)
2021-04-17 går det kvitta skatt på vinst för husförsäljning mot köpa ny fastighet?
2021-04-15 Måste man stå på lagfarten för att begära uppskov?
2021-04-12 Uppskov av skatt vid avyttring av privatbostadsrätt som inte är permanentbostad
2021-03-21 Kan jag köpa nytt hus utan att behöva betala skatt?

Alla besvarade frågor (91347)