När gallras uppgifter från belastningsregistret?

2021-09-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har en dom på mig från 2016 om olovlig körning. Det har nu gått över 5 år sedan domen fastställdes, domen fastställdes i april-16. Finns denna fortfarande i belastningsregistret? Dömdes till böter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregistret finns stadgade i lag om belastningsregister.

Vad innehåller belastningsregistret?

Belastningsregistret är ett register som bl.a. ska innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 §). Uppgifterna finns inte i registret för evigt, utan gallras utifrån olika gallringsregler.

När gallras en uppgift om bötesbrott?

Olika uppgifter gallras efter olika regler. Hur länge en uppgift finns med i belastningsregistret avgörs av den påföljd man ådömts för ett brott. När det gäller bötesbrott som du beskriver så är huvudregeln att uppgiften gallras från belastningsregistret fem år efter domen (17 § nionde punkten).

Det finns dock undantag i lagstiftningen som gör att uppgifter kan kvarstå i belastningsregistret under längre tid än dess föreskrivna huvudregel. Om det under tiden en uppgift finns i belastningsregistret görs en ny anteckning beträffande samma person ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen endast avser penningböter (18 §). Detta innebär att ditt bötesbrott kan stå kvar i belastningsregistret längre än fem år om du under den femårsperioden begått nya brott vars påföljder förts in i belastningsregistret. Båda uppgifterna gallras då först när den senaste införda uppgiften ska gallras.

Finns mitt bötesbrott fortfarande i belastningsregistret?

Enligt huvudregeln ska ditt bötesbrott gallras fem år efter domen. Eftersom domen är från april 2016 ska den enligt huvudregeln vara gallrad nu eftersom fem år förflutit. Har du dock ålagts en ny påföljd för ett brott som förts in i belastningsregistret kan även ditt tidigare bötesbrott kvarstå.

Som enskild har man rätt att kostnadsfritt begära ut hela sitt belastningsregister en gång per kalenderår om man vill kontrollera hur sitt register ser ut och vilka uppgifter som finns antecknade (9 §). För att begära ut ditt belastningsregister ska du vända dig till Polismyndigheten. Du hittar färdiga blanketter att fylla i här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1587)
2021-10-26 När gallras uppgifter om dagsböter ur belastningsregistret?
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

Alla besvarade frågor (96583)