När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?

2021-11-19 i Underhåll
FRÅGA
Vad har jag för rätt angående hyran, barnens underhåll 13 och 16 ifall lever jag och min man som särbo.Vi båda har jobb.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vilken rätt du har angående hyran, dels till underhåll för dina och din mans barn, eftersom ni lever som särbos. Lagar som kommer att användas är sambolagen (2003:376), äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) och föräldrabalken (1949:381) (FB).

Du kan ha rätt till ersättning eftersom ni är gifta

Eftersom ni är gifta har ni underhållsskyldighet gentemot varandra (6 kap. 1 § ÄktB). Om den ena maken inte kan täcka sina egna personliga behov ska den andra maken skjuta till pengar (6 kap. 2 § ÄktB). Med detta menas att om du som make inte har tillräcklig ekonomi, till att betala exempelvis hyra, så ska din make skjuta till medel. Dessa bestämmelser tillämpas alltså även fast ni är särbos (6 kap. 6 § ÄktB). Syftet är att båda makar ska leva med samma ekonomiska standard. Det spelar ingen roll om maken i fråga har ett arbete eller inte. Svaret på din första fråga om hyran är att du kan ha rätt till ersättning eftersom ni är gifta.

Du kan få underhållsbidrag för att barnen bor hos dig

Du kan också få underhållsbidrag för att barnen bor hos dig. Ett underhållsbidrag ska täcka barnens behov, som uppkommer av att barnen inte bor varaktigt hos en av föräldrarna (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnen ska betala till den förälder där barnet bor. Bidraget ska gå till boende, mat samt fritidsintressen. Eftersom din fråga rör underhåll, och rätt till hyra, är svaret att du har rätt till underhåll för just hyra som uppkommer av att barnen bor hos dig. Vill du läsa mer om underhållsbidrag kan du göra det här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1106)
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?

Alla besvarade frågor (98564)