När hyresgästen stör grannarna

2020-11-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag hyr ut mitt hus som privatperson. Jag har nu fått klagomål från grannar till fastigheten att hyresgästerna stör. Kan jag på något sätt bli skadeståndsskyldig gentemot grannarna om jag inte gör något åt störningarna som hyresgästerna gör? Störningarna som grannarna klagar på är bland annat att gräsklipparen står igång och att de misstänker att hyresgästerna har stulit blommor från grannarna. Jag har bett dem polisanmäla om de blivit utsatta för brott men undrar nu om jag har något annat ansvar. De betalar hyra och jag känner inte att jag vill säga upp avtalet. Vh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästerna som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästerna ska vidare vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

I förarbetena till lagen har angivits att utgångspunkten för vad som ska förstås med störningar i boendet är bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att falla under olägenhet ansågs en störning kunna vara skadlig i psykiskt eller fysiskt hänseende för en människas hälsotillstånd. Stöd får tas från den allmänna uppfattning om vad som får godtas i ett hus likt ditt och en avvägning får göras av vad som ska anses vara en störning i boendet. Mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående måste grannarna tåla. Hänsyn tas inte till om grannarna är känsliga än normalt (prop. 1992/93:115 s. 30). Däremot kan det sägas att de boende på natten ska kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten.

Ifall gräsklipparen upprepade gånger stått på under natten och stört grannarnas sömn, talar det för att bestämmelsen kan angripas. Vidare är stöld inget som bör accepteras, men du gjorde enligt min mening rätt i att hänvisa dem till att polisanmäla.

Enligt 12 kap. 25§ st. 2 JB ska du som hyresvärd ge hyresgästerna tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om dessa är bostadshyresgäster, underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden är belägen om störningarna. Om hyresgästerna bryter mot detta och inte bättrar sig efter att de fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 42 § 1 st. 9 p. Det finns inte några särskilda regler om påföljd för en hyresvärd, som underlåter att reagera mot en störande hyresgäst. Möjligtvis kan grannarna tvinga dig att agera genom att hos hyresnämnden begära ett åtgärdsföreläggande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2018)
2021-07-30 Kan jag säga upp hyresavtalet trots att en uppsägning redan har gjorts av hyresvärden?
2021-07-29 Ansvarar hyresvärden för att sätta upp namn på postlådan?
2021-07-29 Hyresvärds betalningskrav
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort

Alla besvarade frågor (94388)