När hyresvärden inte skriver under uppsägning av hyresavtal

2020-10-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hejsan jo jag har en vän som har sagt upp sitt hyresavtal. Men inte fått något skriftligt från hyresvärden han säger att han inte har tid. Om det är 3 månader uppsägning eller 1 månad vad ska min vän göra.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyresrätt regleras i jordabalkens 12 kapitel, och dessa regler är tvingande till hyresgästens fördel. Hyresvärden och hyresgästen kan alltså inte avtala om villkor som vore sämre för hyresgästen än villkoren lagen föreslår.

Något skriftligt krävs inte nödvändigtvis från hyresvärden

Du säger att din vän redan sagt upp hyresavtalet, men inväntar något skriftligt från hyresvärden.

Om hyresförhållandet varat längre än 3 månader ska en uppsägning ske skriftligen (8 §). Hyresgästen får visserligen säga upp hyresavtalet muntligen, men om hyresförhållandet varat längre än 3 månader krävs i så fall skriftligt erkännande från hyresvärden. Det låter som att det kan vara detta din vän inväntar. Skriftligt erkännande från hyresvärden är alltså bara nödvändigt om uppsägningen skedde muntligen och hyresförhållandet varat längre än 3 månader. Om din vän sa upp hyresavtalet skriftligen behövs därmed inte något skriftligt erkännande från hyresvärden. Uppsägningen är då klar och hyresavtalet upphör efter att din väns uppsägningstid löpt ut, förutsatt att det tydligt framgick att avsikten var att säga upp hyresavtalet.

Å andra sidan, om hyresförhållandet varat längre än 3 månader och din vän sa upp hyresavtalet muntligen och inte vill vänta på hyresvärdens skriftliga bekräftelse, kan din vän göra uppsägningen skriftligt. Ett bra sätt är att använda sig av rekommenderat brev. Att säga upp hyresavtalet skriftligen och via rekommenderat brev är även en god idé ur bevissäkringssynpunkt, om din vän vill skydda sig mot risken att hyresvärden förnekar att din vän sagt upp hyresavtalet.

Vilken uppsägningstid som gäller beror på

Du tar upp uppsägningstiden, och vad din vän bör göra beroende på om den är 3 månader eller 1 månad. Vilken uppsägningstid som gäller i din väns fall påverkas av hur länge hyresförhållandet har varat, och om hyresavtalet var på bestämd tid eller gällde tills vidare:

Uppsägningstiden för hyra av bostad som löper tills vidare är alltid mellan 3 och 4 månader (beroende på när uppsägningen sker i förhållande till månadsskiftet) om din vän och hyresvärden inte kommit överens om en för hyresgästen mer förmånlig kortare uppsägningstid i hyresavtalet (4 § första stycket). Om hyresförhållandet istället var på bestämd tid är uppsägningstiden 3 månader, eller kortare om hyresförhållandet varade kortare än 3 månader (se 4 § andra stycket för vilka tider det kan röra sig om, om så kort hyresförhållande är aktuellt i ert fall).

Av det du skriver kan jag alltså inte avgöra hur lång uppsägningstid din vän har och därmed behöver ta höjd för. Om jag förstått dig rätt tar du upp uppsägningstiden med avseende på att vilja vara säker på att en giltig uppsägning kommer till stånd i tid för att hyresavtalet ska upphöra när din vän har tänkt sig. Återigen vore det bäst att göra uppsägningen skriftligen, för att slippa riskera att uppsägningen inte anses som giltig innan uppsägningstiden löpt ut för att hyresvärden dröjer med att skriftligen erkänna den. Om detta innebär att din vän gör en ny uppsägning kan detta förstås medföra ett något senare upphörandedatum än din vän tänkt sig, men din vän kan i alla fall veta att avtalet upphör oberoende av hyresvärdens agerande.

Sammanfattning

Skriftligt godkännande från hyresvärden behövs endast om hyresgästen sagt upp hyresavtalet muntligen och hyresförhållandet varat längre än 3 månader. Jag rekommenderar att du råder din vän att säga upp avtalet skriftligen (om det inte redan var det), behålla en kopia och skicka uppsägningen till hyresvärden via rekommenderat brev.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2056)
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?
2021-09-12 Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?
2021-09-09 Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

Alla besvarade frågor (95667)