När inträder preskription?

2018-05-13 i Preskription
FRÅGA
Vår mor avled tidigare i år och inför bouppteckningen har jag upptäckt tre skuldförbindelser som gäller lån till mina två syskon respektive ett syskonbarn. Skuldförbindelserna till mina syskon är undertecknade medan skuldförbindelsen till syskonbarnet saknar underskrift. Samtliga lån är tecknade under mitten och slutet av 1990-talet. Ingenting om ränta, amortering eller återbetalningstid finns noterat i skuldförbindelserna. Däremot finns på ett separat papper en anteckning (från denna tid) som anges utgöra en utsaga från en namngiven jurist och som säger att preskriptionstid på 10 år ej gäller då återbetalningstid ej står angivet i skuldebrevet.Inga återbetalningar på lånen tycks ha skett inom de senaste 10 åren. Vad jag förstår är preskriptionstiden på lån mellan privatpersoner normalt 10 år. Ligger det någon sanning i utsagan från juristen? Hur samverkar preskriptionslagen och ärvdabalken i detta fall? Kan lånen räknas som förskott av arv?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt preskriptionslagen sker preskription 10år efter skuldens tillkomst, Preskriptionslagen 2§ 1st. Att återbetalningstiden inte står angiven i skuldebrevet saknar således betydelse, det är 10år som gäller. Eftersom inga betalningar har gjorts kan därför preskription inträtt, om inte skulden blivit erkänd av dina syskon och syskonbarnet, er mor har krävt betalning eller väckt talan gällande skulderna, Preskriptionslagen 5§.

Om skulderna har preskriberats så är inte dina syskon/syskonbarn skyldiga att betala skulderna preskriptionslagen 8§. Har preskription inte inträtt dras skulderna av från dina respektive syskons arvsandelar, dvs skulderna hade kvittats mot arvet. Vad gäller ditt syskonbarn kan ni istället driva in fordran till dödsboet, eftersom avtal är bindande även om det inte enbart är muntligt. Det kan dock bli svårt att bevisa syskonbarnets skuld då det inte finns något skriftligt bevis på detta.

En skuld ses inte som förskott på arv, förutom om det skrivits i skuldebrevet eller annars med tanke på omständigheterna måste ha ansett varit avsett att skulden ska ses som förtida arv vid eventuellt dödsfall, jfr ärvdabalken 6:1.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (586)
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?
2021-04-23 Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

Alla besvarade frågor (92058)