När inträder preskription på arv?

FRÅGA
Kan min man få ut sitt arv efter sin far han gick bort 23.02-2019 och vid tidpunkten gjorde vi inget anspråk på arvet efter hans far.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Huvudregeln vid preskription av arv är att den sker tio år efter dödsfallet, eller om rätten till arv inträder senare, tio år från denna tidpunkt. Preskription inträder om arvingen inte gjort sin rätt gällande (se 16 kap. 4 § ärvdabalken). Preskription av arvet innebär att arvingen förlorar sin rätt att kräva ut arvet (se 16 kap. 7 § ärvdabalken).

Vid vissa särskilda fall gäller emellertid andra preskriptionstider. Om Skatteverket har kungjort om arv enligt 16 kap. 1-3 §§ ärvdabalken måste arvingen göra sin rätt gällande inom fem år från dagen då kungörelsen skedde. Skatteverket kan även förelägga en arvinge att göra anspråk på ett arv. Om detta sker måste arvingen göra sin rätt gällande inom sex månader från det att hen delgavs föreläggandet (se 16 kap. 5 § ärvdabalken).

Det är alltså inte för sent för din man att göra anspråk på ett arv där arvlåtaren gick bort för cirka två och ett halvt år sedan. Din mans rätt till arvet har inte preskriberats.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98546)