När kan man åberopa en skriftlig vittnesutsaga?

2019-05-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!Jag har i ett tvistemål velat åberopa i bevisning ett underskrivet intyg av ett vittne kring ett beskrivet händelseförlopp. Nu har jag fått höra av en jurist att det är förbjudet att göra det om vittnet i fråga fortfarande lever, kan det vara sant det?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller principen om fri bevisföring i Sverige. Detta innebär att man får åberopa i princip vad som helst som bevisning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). När det gäller skrivna vittnesutsagor finns dock begränsningar i 35 kap. 14 § rättegångsbalken.

Det finns tre olika situationer då man får åberopa en skriftlig vittnesutsaga: Om det är särskilt föreskrivet, om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas inför rätten eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader och olägenheter som ett förhör inför rätten kan antas medföra.

Möjligheten att åberopa skriftliga vittnesutsagor är alltså begränsad, men det finns fler situationer som man kan göra det utöver när vittnet är avlidet.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (356)
2021-01-23 Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för?
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess

Alla besvarade frågor (88487)