När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?

FRÅGA
Hej ,Om n lägger sin mobiltelefon på golvet i ett gym och x av misstag tappar/släpper en vikt som rullar över telefonen och telefonen då blir skadad av detta . Var och hos vem ligger skuldfrågan ? Är x betalningsskyldig trots att n varit oaktsam med din ägodel ?
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Frågan om X blir skadeståndsskyldig är om det går att anse att han varit vårdslös. Att det finns en risk att någon som tappar en vikt som sedan rullar över en telefon på golvet är troligen inte helt oväntat. Om X av misstag tappade vikten verkar det också mer som en olycka som innebär att X inte bör bli skadeståndsskyldig. Det ligger på N att bevisa att X har varit vårdslös om han vill att X ska betala ett skadestånd för telefonen. Att N har varit oaktsam med sin ägodel kan dock ha betydelse om man kan anse att X har varit vårdslös, då det kan leda till att ett potentiellt skadestånd jämkas, vilket innebär att skadeståndet kan minska eller helt bortfalla, (6 kap. 1 § Skadeståndslagen).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (368)
2022-01-13 Skadeståndsansvar vid snöras från tak
2021-12-25 Vad händer om jag orsakat en brand så brandkåren rycker ut?
2021-11-30 Kan jag få ersättning för ett blåmärke på grund av väggras?
2021-11-16 Ersättningsskyldighet när man råkat ha sönder något i en butik

Alla besvarade frågor (98493)