När kan utländskt underhållsbidrag rivas upp?

2020-05-10 i Underhåll
FRÅGA
Under vilka förutsättningar kan en tysk skilsmässa med underhållsbidrag rivas upp i Sverige. Min dotter ligger sedan 2 år tillbaka i en tysk skilsmässoprocess. Hon har varit hemmafru i Tyskland. Hon har flyttat till Sverige. Hennes fd man är narcissist så han vägrar henne rätten att sälja sitt hus i Tyskland fast han inte bor där, han har överklagat allt som har med skilsmässan i Tyskland att göra, nu stämmer han henne i Sverige i en vårdnadstvist. Det finns inget som han inte gör för att hon skall hamna på bar backe. Nu kan hon kanske få heltidsjobb till hösten. Skilsmässan i Tyskland är inte färdig. Dom har bett att få hennes inkomstuppgifter. Skall hon redan nu låssas att hon fått detta jobb fast vi inte vet för att slippa en ny tvist i Sverige om underhållsbidraget? Under vilka förutsättningar rivs ett tyskt beslut om underhållsbidrag upp så att det blir beslut enligt svensk lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt EU:s Underhållsförordning 4/2009 kan mål som rör underhållsbidrag väckas i det land där den som är berättigad till underhållsbidrag bor. I detta fall bor din dotters f.d. make i Tyskland varför talan kan väckas där (jfr art 3). Om en dom har meddelats i Tyskland går det inte att överklaga domen eller få den ändrad i annat land än i Tyskland så länge den underhållsberättigade bor kvar i landet (art 8.1).

Reglerna i Underhållsförordningen kompletteras av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet (2009/941/EG). Enligt protokollet är utgångspunkten att underhållsskyldighet regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist. Att tysk lag är tillämplig innebär att underhållsbidraget ska beräknas i enlighet med den (art 11).

Det finns enligt art 24 Underhållsförordningen skäl för att vägra erkännande av en utländsk dom bland annat om erkännandet uppenbart strider mot ordre public, dvs om ett erkännande skulle strida mot grunderna för svensk rättsordning. Att vägra erkännande av en utländsk dom för att det uppenbart strider mot ordre public är till för rena undantagssituationer. Som exempel finns ett gammalt rättsfall när Sverige vägrade tillämpa finsk rätt då den finska rätten vid tvisten inte gjorde det möjligt att fastställa faderskap för ett utomäktenskapligt barn (jfr NJA 1969 s. 301). Utgångspunkten är helt enkelt att en dom som har meddelats i en medlemsstat som är bunden av 2007 års Haagprotokoll ska erkännas i en annan medlemsstat utan att det krävs något särskilt förfarande och utan att det finns någon möjlighet att motsätta sig dess erkännande. Både Tyskland och Sverige är bundna av Haagprotokollet.

I din dotters fall finns det inte möjlighet att få underhållsbidraget prövat enligt svensk rätt. Prövningen ska ske enligt tysk rätt eftersom att hennes f.d. man är boende där. Ett beslut av tysk domstol gäller i Sverige. Svensk domstol gör ingen prövning av beslutet. Om din dotter blivit ombedd att redogöra för sin inkomst är min rekommendation att hon ärligt redogör för den inkomst hon har i dagsläget inte den hon eventuellt får till hösten när hon eventuellt får ett arbete.

Jag vill minnas att vi varit i kontakt tidigare i ärendet och jag förstår att det är ett långdraget sådant. Min rekommendation är att din dotter anlitar en jurist i Tyskland som företräder henne där och arbetar avseende skilsmässa och eventuellt underhåll. För vårdnadstvisten i Sverige är min rekommendation att hon anlitar en svensk jurist som är behjälplig.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1011)
2021-01-26 När är man skyldig att betala underhåll till en ex-make?
2021-01-26 Underhåll när barnet inte är skriven hos föräldrarna
2021-01-26 Underhållsbidrag vid växelvis boende
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation

Alla besvarade frågor (88493)