När övergår en allmän visstidsanställning till tillsvidare, och på vilken tjänstgöringsgrad?

2019-09-01 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Senaste två åren har jag arbetat på ett företag (kollektivavtal finns ej) på tidsbegränsad anställning med avtalat slutdatum. Varje avtal har varit ca. 6 månader. Först arbetade jag 60% och nu 85% senaste avtalet. Nu när jag arbetat på tidsbegränsad anställning i två år, övergår då anställningen till tillsvidareanställning? Och om tillsvidareanställning, på vilken tjänstgöringsgrad? Jag jobbade 60% i cirka 1,5 år och 85% senaste halvåret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Eftersom du skriver att du haft tidsbegränsade anställningar med avtalat slutdatum utgår jag ifrån att det rör sig om allmän visstidsanställning (5 § LAS).

När går en allmän visstidsanställning över till en tillsvidareanställning?

En allmän visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning då du varit anställd hos arbetsgivaren på allmänna visstidsanställningar i sammanlagt två år under en femårsperiod (5a § LAS). Denna övergång sker automatiskt.

På vilken tjänstgöringsgrad är anställningen?

Det är den visstidsanställning som är aktuell vid övergången som övergår till en tillsvidareanställning. I ett rättsfall (AD 2015 nr 26) konstaterar arbetsdomstolen att kvinnan det gällde hade rätt till de anställningsvillkor som gällde vid omvandlingstidpunkten, t.ex. hennes tjänstgöringsgrad och lön. Rättsfallet handlar om en kvinna som var anställd som vikare som lärare på en skola. Hon hade haft flera på varandra följande vikariat. Under det sista innan anställningen övergick till en tillsvidareanställning jobbade hon heltid. Därför kom arbetsdomstolen fram till att även den nya tillsvidareanställningen skulle vara på heltid.

Detta bör innebära för dig att det är din senaste visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning. Alltså bör du fortsätta ha en tjänstgöringsgrad på 85% och även behålla den lön du haft under denna anställning.

Slutsats

Som svar på dina frågor gäller alltså att ja, din visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning då du jobbat i två år och anställningen bör ha samma tjänstgöringsgrad som din senaste visstidsanställning, alltså 85%.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?