När preskriberas böter och skadestånd?

2019-04-30 i Preskription
FRÅGA
Jag dömdes 2009 till skadestånd/ böter/ ersättning till en bank. Jag har sedan dess varken fått kravbrev eller hört något annat. För 3 månader sedan var det 10 år sedan dommen föll. Jag undrar vad som gäller. Kan det ha preskiberats? Eller är det kanske min skyldighet att ta kontakt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL) och brottsbalken (BrB).

Allmänt om böter och skadestånd


Böter och skadestånd är två skilda saker. Detta innebär att olika regler för preskription gäller för böter respektive skadestånd.

- Med böter avses ett straff som drabbar den som begår ett brott. Böter betalas till staten.

Detta följer av 1 kap. 3 § och 25 kap. 7 BrB

- Med skadestånd avses kompensation för skada. Skadestånd betalas till den som har drabbats av skada.

Det framgår inte om din fråga avser böter eller skadestånd. Jag kommer därför redogöra både för reglerna om preskription för böter och för skadestånd.

När preskriberas böter?

Böter preskriberas fem år efter att domen har vunnit laga kraft. En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas. Under hur lång tid en dom kan överklagas anges i domen. Med hänsyn till att det har gått tio år sedan du dömdes så är böterna med största säkerhet preskriberade i dagsläget.

Detta följer av 35 kap. 7 § BrB.

När preskriberas skadestånd?

För skadestånd gäller preskriptionslagen. Detta innebär att en fordran på skadestånd preskriberas tio efter dess tillkomst. Preskriptionstiden kan ibland förlängas, exempelvis om du får ett kravbrev. I ditt fall framgår emellertid att du varken har fåt kravbrev eller hört någonting om skadeståndet på över tio år. Med hänsyn till detta skadeståndskravet med största säkerhet preskriberat i dagsläget.

Detta följer av regler som finns i 2 §, 5 § och 6 § PreskL.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86679)