När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

2021-10-27 i Preskription
FRÅGA
Preskription av skuld till försäkringskassan om man har en avbetalningsplan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar efter hur lång tid en skuld till Försäkringskassan preskriberas om man har en avbetalningsplan.

Bestämmelser om preskription i det här fallet finns i preskriptionslagen ("PreskL")

Preskriptionstiden är tio år, men kan förlängas

En skuld till Försäkringskassan preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § första stycket PreskL).

Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott börjar dock en ny preskriptionstid om 10 år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL).

Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt (5 § PreskL):
1) Om du på något sätt erkänner skulden gentemot Försäkringskassan. Exempelvis om du gör en avbetalning eller betalar ränta.
2) Om Försäkringskassan skickar ett skriftligt krav på betalning eller en påminnelse om skulden.
3) Om Försäkringskassan vidtar rättslig åtgärd med anledning av skulden. Exempelvis om Försäkringskassan åberopar skulden mot dig i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

Exempelvis om din skuld uppkom år 2011 så preskriberas den i år, 2021. Men skedde ett preskriptionsavbrott 2015 så preskriberas skulden först 2025.

Sammanfattning

Preskriptionstiden är tio år från tillkomsten. Sker ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Tim Bjärtros
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (617)
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande

Alla besvarade frågor (98564)