Okänd överföring på bankkonto - är jag återbetalningsskyldig?

2020-04-30 i Preskription
FRÅGA
Okänd överföring;Hej. Jag undrar vad som gäller om man mottagit en överföring till sitt bankkonto som man inte kan härröra till någon? Blir pengarna mina? Hur förväntas jag agera om banken inte kan svara för varifrån de kommer? Får jag använda dessa, och isåfall finns det någon tidsgräns för när? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som du förmodar inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en huvudregel som kallas condictio indebiti som innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning, i detta fall en överföring till ditt bankkonto, som du vet är felaktig så säger principen att du ska överföra tillbaka pengarna till avsändaren.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

Passivitet från parterna.

Föreligger preskription?

Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen).

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Du är däremot inte skyldig att återbetala pengarna tills dess att avsändaren framställer krav på detta. Personen har 10 år på sig tills dess att fordran preskriberas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85245)